Nieuws

Afwijzing subsidie voor Europan gedeeltelijk teruggedraaid

In mei 2012 werd het subsidieverzoek van Europan Nederland door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) niet gehonoreerd. Europan tekende tegen deze beslissing bezwaar aan bij het SfA. En kreeg gelijk.

De basis van het bezwaar van Europan Nederland was een ‘ondeugdelijke fundering van de afwijzing’, die de Europese dimensie van de organisatie miskent, de impact van de prijsvraag voor architecten en opdrachtgevers onderschat, het reflectieve werk van Europan onrecht doet en het innovatieve karakter van de activiteiten negeert.
Gelijktijdig startte twee voormalige Europan-winnaars een actie voor behoud van Europan Nederland en ontving het SfA vele brieven, waarin architecten, vakorganisaties en collega’s het belang van Europan onderstreepten.

Op 21 augustus 2012 mochten de directie en enkele bestuursleden van Europan Nederland in een hoorzitting het bezwaar mondeling toelichten bij een delegatie van het bestuur van het SfA. Naar aanleiding van dat gesprek heeft het bestuur van het SfA de commissie  Meerjarige Programma's verzocht de aanvraag van Europan nogmaals te beoordelen. Op basis van de toelichting van Europan Nederland heeft de commissie alsnog besloten om de eerdere beslissing terug te draaien.

Van de aangevraagde 429.300 euro krijgt Europan Nederland nu de helft toegekend. In de toelichting op deze beslissing schrijft de directeur van het SfA namens haar bestuur: "Bij nadere beschouwing hebben wij moeten onderkennen dat de doelstellingen en het werk van Europan inderdaad verder gaan dan hetgeen de commissie in haar overwegingen heeft betrokken. Ook is het commissieadvies niet geheel consistent waar het de beschrijving van die doelstelling betreft. Waar de commissie voorts in twijfel trekt of Europan zich nog wel door voldoende onderscheidend vermogen kenmerkt zijn een achttal brieven van relevante partijen ingebracht, die het werk van Europan ondersteunen".
In een reactie schrijft Europan Nederland: "Wij zijn zeer dankbaar voor alle steun die we mochten ontvangen. Maar ook voor het feit dat met de toekenning van deze subsidie het belang van ons werk wordt erkend".

De toekenning van de subsidie tezamen met de algemene reserves maakt het voor Europan Nederland mogelijk om de komende twee jaar door kunnen met het organiseren van de prijsvraag waardoor ze in staat zijn Europan 12 te organiseren.