Nieuws

ArctiTV Documentaire: NEXT21 – an experimentNEXT21 – an experiment / Beate Lendt

In 1989 initieerde het bedrijf Osaka Gas een experimenteel woningbouwproject in de traditie van het Open Bouwen. Na 15 jaar experiment kijkt de documentaire NEXT21- an experiment van Beate Lendt terug op het ontwerpproces en de context waarin NEXT21 is ontstaan. Naast het Japanse ontwerpteam en bewoners komt John Habraken als commentator aan het woord.

***NB: Deze documentaire was via het ArchiTV kanaal beschikbaar van 26 september – 4 oktober. *****

Het project NEXT21 in Osaka, dat begon in 1989 en werd opgeleverd in 1993, is een van de weinige consequent doorgewerkte woningbouwcomplexen die de uitgangspunten flexibiliteit, open bouwen, duurzaamheid en een sociale stedelijke leefomgeving ook daadwerkelijk wist te realiseren. Het complex bestaat uit 18 wooneenheden, die onder regie van hoofdarchitect Yositika Utida elk door 13 verschillende architecten zijn ontworpen. Om dat mogelijk te maken is een set regels ten aanzien van materiaalgebruik en vooral positionering opgesteld. De strategie volgt in grote lijnen het drager-inbouw concept van John Habraken. Daarnaast bevat het complex een ‘3-dimensionale straat’ die de verschillende woningen ontsluit en verbindt met groene daken en collectieve ruimten. Na 15 jaar gebruik en drie opeenvolgende verandering- en aanpassingscycli van 5 jaar, komen de direct betrokkenen bij de totstandkoming van het project aan het woord en kijken zij terug op de context en condities van dit visionaire project en op de pioniersfunctie als multidisciplinair ontwerp.