Feature

Podium Week van de Warande

In de serie leuke kleine projecten uit de ArchiNed Inbox dit keer het podium voor de Week van de Warande van Buro013.

Bouwkunst is gestolde muziek (Johann Wolfgang von Goethe, 1829)

Wat?
Een tijdelijke paviljoen dat diende als locatie voor diverse activiteiten die plaats vonden gedurende ‘De Week van de Warande’. Dit evenement, ter gelegenheid van de viering van het driehonderdjarig bestaan van de Oude Warande, vond begin september in Tilburg plaats.

Waar?
De Oude Warande is een in 1712 ontworpen park, gelegen in het westen van Tilburg. Het paviljoen staat haakt op één van de lanen afkomstig vanuit het middelpunt. Tussen de bestaande bomenclusters is een kamer ontstaat in deze groene omgeving.

Bijzonderheden?
Het  podium is een tijdelijk object dat volledig is opgebouwd uit hout dat uit de Warande komt, de nieuwe toevoeging wordt dus eigenlijk in zijn oorspronkelijke context teruggeplaatst. De Oude Warande in Tilburg is één van de laatste sterrenbossen in Nederland. Het bos is opgebouwd uit geometrische patronen; symmetrische en rechtlijnige lanen komen samen in een centraal punt. Dit was de aanleiding om het ontwerp van het paviljoen op te bouwen uit geometrische vormen. Een rechthoek vormt de basis en vervormt zich langs een as op vloeibare wijze tot een driehoek.
We hebben getracht het paviljoen op deze wijze een gevoel van beweging mee te geven, als een dirigent die middels zijn baton de muzikale betekenis van de partituur overdraagt.