Nieuws

Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) is nu Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bevordert hoogwaardige kwaliteit in architectuur, vormgeving en e-cultuur. Het stimuleert bovendien het leggen van verbindingen tussen cultuur, maatschappij en economie. Het nieuwe fonds bouwt voort op de agenderende en initiƫrende traditie van het SfA, maar innoveert haar instrumentarium ten behoeve van de nieuwe werkterreinen.

De omvorming van het Stimuleringsfonds verloopt in drie stappen. Met ingang van januari 2012 zijn de subsidies op het gebied van vormgeving en bouwkunst overgenomen van FondsBKVB en Mondriaan Fonds, die eind 2011 zijn gefuseerd. Deze wijzigingen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de cultuurfondsen.

Met ingang van 1 september 2012 zijn de statuten van het SfA gewijzigd, waarbij de naamsverandering, de doelstellingen en de verbreding van de werkterreinen zijn vastgelegd. Tegelijkertijd is de formele structuur van het Stimuleringsfonds gewijzigd; de organisatie valt nu onder een Raad van Toezicht. Om de continuĆÆteit van de bedrijfsvoering tijdens deze reorganisatie te garanderen is het voltallige bestuur toegetreden tot de Raad van Toezicht die nu bestaat uit: Roelof Bleker (voorzitter), Wienke Bodewes, Nadia Jellouli_Guachati, Roelof Balk, Endry van Velzen. Deze zal op korte termijn worden uitgebreid met leden, die een uitstekende kennis hebben van de nieuwe werkterreinen: vormgeving en e-cultuur.

Eind december 2012 is de reorganisatie afgerond. Het fonds werkt nu aan een nieuw subsidie-instrumentarium, dat met ingang van januari 2013 in werking treedt. Hierin zullen architectuur, vormgeving en e-cultuur duidelijk herkenbaar blijven. Maar het bevorderen van samenwerking en cross-overs tussen de verschillende ontwerpende disciplines maakt eveneens deel uit van het nieuwe instrumentarium.
De verandering van functie, organisatiestructuur en naam zal tot uiting komen in een nieuwe huisstijl. Het Stimuleringsfonds heeft een open call uitgeschreven, waarbij ontwerpers zich kandidaat kunnen stellen voor de opdracht om de huisstijl voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vorm te geven.