Nieuws

Archiprix 2012 genomineerd: De Tuinen van Rotterdam

Met een ‘vertuinstrategie’ voegt John de Groot verschillende tuintypologieën toe aan het Zomerhofkwartier waardoor zowel de woon- als de verblijfskwaliteit verbeterd wordt.

"Ik loop al heel lang rond met het idee dat wij over het park heel anders moeten gaan denken. Het 'zien en gezien worden' en het flaneren heeft zich verplaatst naar de winkelcentra. Moeten wij niet terug naar de 'tuinen' in de stad? Naar heel sprankelende lieflijke plekken waar je van de hemel kan genieten? Naar hoven die bij een gebouw horen, naar hoven die je in een bocht van de straat kan ontdekken, misschien met een hek eromheen, misschien met iets van een oranjerie erin? Bloeiende plekken maar ook plekken zonder groen." Hans Warnau, De omsloten tuin 1990.

De Tuinen van Rotterdam presenteert een alternatieve strategie voor binnenstedelijke stadsontwikkeling. Het brengt de tuin terug als ruimtelijk en programmatisch middelpunt in het bestaande stedelijke weefsel. Hierdoor ontstaan kansen voor transformatie en ontwikkeling van potentiële verdichtingslocaties. De bijzondere kracht van de omsloten tuin als kleinste landschappelijk eenheid transformeert versleten gebieden langs de Rotterdamse brandgrens tot een intensief en vitaal stuk stad met bijzondere woonkwaliteiten. Voor iedereen een tuin!

Het ontwerpend onderzoek naar de Rotterdamse brandgrens wordt ingezet als een exemplarisch voorbeeld voor gelijksoortige transformatiegebieden in bestaande steden. De overgangszone tussen de 19e eeuwse en de Moderne stad kenmerkt zich door een rijke variatie aan plekken die met tuinen verdicht kunnen worden. Hier kan aangesloten worden op bestaande structuren en ruimtelijke kwaliteiten met een grote mix aan programma.
Het Zomerhofkwartier in Rotterdam is een van die plekken. Leegstand en slim hergebruik van gebouwen, overmaat in de openbare ruimte en het uitplaatsen van perifere functies bieden mogelijkheden om de binnenstedelijke bouwopgave hier een plek te geven.

In de huidige situatie zijn er slechts een handjevol tuinen in het Zomerhofkwartier. Ze zijn allemaal privé en gekoppeld aan de woningen, de rest van het gebied is openbaar. De 'vertuinstrategie' voor dit gebied bestaat uit het toevoegen van verschillende tuintypologieën, ieder met een eigen karakter. Hierdoor vindt een verschuiving plaats in de verhouding publiek, privaat en collectief, en ontstaat een rijker palet aan verschillende publieke en private (buiten)ruimtes. Van balkon en dakterras tot aan veranda, boomgaard en dakpark. Met als gevolg een ander gebruik en een nieuwe beleving van de openbare ruimte. Tevens draagt de ingreep bij aan een rijkere, ruimtelijke en sociale diversiteit van het Zomerhofkwartier.

Elke tuintypologie is katalysator van een bepaalde verdichtingsstrategie. Zo wordt de overmaat aan openbare ruimte aan de Teilingerstraat en de Heer Bokelweg geprivatiseerd en 'vertuind'. Woningen die eerst geen buitenruimte hadden krijgen een privétuin en maken de straat als groene ruimtelijke drager herkenbaar. Een andere strategie wordt toegepast op het Benthemplein waar de gebouwen geen helder adres hebben. Het plein is hierdoor anoniem en heeft geen verblijfskwaliteit. Het Benthemplein wordt getransformeerd in de Benthemhof met een stadstuin die de losse gebouwen verbindt tot een stedelijk ensemble.

De Tuinen van Rotterdam transformeert potentiële verdichtingslocaties tot een groene gordel van tuinen. De tuin, als ruimtelijke drager, ter verbetering van de verblijfskwaliteit én ter verhoging van de woonkwaliteit.

naam
John de Groot
email
website

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam / stedenbouw

mentoren
Dirk van Peijpe,Susanne Komossa, Jeroen Boomgaard, Margit Schuster

wanneer begonnen met afstuderen
februari 2011

wanneer klaar
juli 2012

favoriete ontwerpers
Charles and Ray Eames

favoriete project
El Cementiri de Poblenou, Barcelona (Spanje)

wat doe je nu