Nieuws

Hogeschool van Amsterdam kiest Architekten Cie. & Powerhouse Company i.s.m. Marc Koehler Architects voor nieuwbouw Rhijnspoorgebouw

De ontwerpopdracht voor het nieuwe Rhijnspoorgebouw voor het domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam is toegekend aan de Architekten Cie. & Powerhouse Company i.s.m. Marc Koehler Architects. De gelegenheidscombinatie wint de opdracht met een ontwerp waarin kennisoverdracht door ontmoeting, respect voor de monumentale omgeving en flexibiliteit naar de toekomst centraal staan.

Op de kop van de Wibautstraat in Amsterdam bouwt de HvA de Amstelcampus; de hoofdlocatie van de Hogeschool van Amsterdam. Met het Rhijnspoorgebouw wordt de laatste fase van de Amstelcampus ingeluid. Op dit moment zijn vier van de zeven onderwijsgebouwen van de campus al in gebruik genomen en volgt het vijfde in het komende jaar. Het nieuwe gebouw, met een bruto vloeroppervlak van 20.000 m2, komt op het nog braakliggende terrein naast het Theo Thijssenhuis, aan het Rhijnspoorplein West. Het nieuwe gebouw zal onder meer onderdak bieden aan zo’n 6000 studenten van de techniekopleidingen van de HvA.

In de selectiecommissie zaten, naast afvaardigingen vanuit het HvA-management en de gemeente Amsterdam, ook de opleidingsmanager van de opleiding Bouwkunde en twee studenten van het Domein Techniek. De commissie heeft gekozen voor de combinatie de Architekten Cie. / Powerhouse Company omdat hun schetsontwerp het beste aansluit op de stedenbouwkundige context van de omgeving en de bestaande gebouwen van de Amstelcampus. Daarnaast vond de commissie dat het schetsontwerp van de gekozen architecten de meest aansprekende uitwerking van het in- en exterieur biedt, het beste aansluit bij de onderwijsvisie van de HvA en dat de kwaliteit van de onderwijsruimten hoog is.

de Architekten Cie. & Powerhouse Company i.s.m. Marc Koehler Architects stellen dat het Rhijnspoorgebouw een aantal bijzondere uitdagingen kent. Hoe een nieuw gebouw te maken in de unieke, monumentale stedenbouwkundige context? En hoe een gebouw te maken dat enerzijds flexibel is voor de toekomst, maar anderzijds met een sterke identiteit een specifieke nieuwe thuisbasis is voor het domein Techniek? Wat is techniekonderwijs in de 21ste eeuw en hoe maak je hiervoor de ideale huisvesting op deze bijzondere plek?
Deze vragen leidden tot drie belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp: de essentie van onderwijs is kennisoverdracht en uitwisseling door ontmoeting; de locatie heeft behoefte aan een zeer heldere massastructuur met respect voor de omliggende monumentale gebouwen; techniek in de 21ste eeuw richt zich op de integratie en optimalisatie van vorm en functie met behulp van duurzame technieken. Het nieuwe Rhijnspoorgebouw verenigt deze drie uitgangspunten tot een integraal geheel.

Centraal in het winnend concept van het gebouw is het atrium. Vanuit de gemeenschappelijke begane grond is in dit atrium elke afdeling van het domein Techniek zichtbaar. Rondom deze centrale ontmoetingsruimte voor kennisoverdracht, kennisuitwisseling en innovatie is het gebouw georganiseerd. Twee gebouwvolumes vormen samen de ruimte voor dit atrium. Deze twee volumes voegen zich zorgvuldig in de stedenbouwkundige context. Een volume vormt een helder markeringspunt in de stedenbouwkundige hoofdstructuur, het andere volume vleit zich naar de route aan de Mauritskade. De basis van deze beide bouwdelen bestaat uit eenvoudige, gestandaardiseerde geprefabriceerde casco’s op een grid van 14,4 x 10,8 meter. Uit de heldere en eenvoudige structuur van het nieuwe Rhijnspoorgebouw kan een zeer dynamisch en ruimtelijk gebouw ontstaan dat in de toekomst gemakkelijk kan worden aangepast.
De bouw van het Rhijnspoorgebouw start in 2014.