Nieuws

Archiprix 2012 genomineerd: Vorst Nationaal Revisited

Inge Watteeuw maakte een ontwerp voor de vernieuwing van Vorst Nationaalin Brussel, een van de grootste Belgische concerthallen.

Groots ontworpen in de jaren ’60, half afgewerkt in de jaren ’70 en niet coherent aangebouwd in 1995, zo manifesteert Vorst Nationaal zich heden ten dage. Als één van de grootste concerthallen van het land zuigt de zaal alleen op bepaalde avonden een mensenzee op. Normaliter keert het gebouwencomplex zich af van de buurt, is het blind, grauw, ongedefinieerd en ontoegankelijk.
Door zowel de historie van de plek uit te graven, als de verborgen ontstaansgeschiedenis van Vorst Nationaal aan het licht te brengen in een ontwerptraject, door vanuit een buurtworkshop bestaande eigenschappen en toekomstige mogelijkheden verrassend bloot te leggen en te verwerken in een verbouwingsscenario, door de zielloze binnenkant van het gebouw te ontsluieren, door uit te pakken met de intrinsieke kwaliteiten van het gesloten complex, door het hermetische gebouw te verklaren en te ontzegelen voor de buurt, door het grijze gebouw in verschillende maquettes open te vouwen, door de blinde doos infrastructureel beter te ontsluiten, zal de controverse rond het al dan niet verhuizen van deze tempel opnieuw naar het publieke debat en naar de lokale politieke agenda geschoven kunnen worden.

naam
Inge Watteeuw
email

opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Maastricht / architectuur

mentoren
Birgit de Bruin, Maarten Terryn, Ivo van Hamme

wanneer begonnen met afstuderen
september 2009

wanneer klaar
februari 2011

favoriete ontwerpers
Eames, Schindler en Studio Mumbai

favoriete project

wat doe je nu
Ik heb een eigen bureau