Nieuws

Blauwestad ‘Into the Wild’

Vijf Duitse en Nederlandse studenten ontvingen een prijs voor het ‘beste duurzame ontwerp’ voor een verdere ontwikkeling van Blauwestad bij Groningen. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen reikte de prijzen, een geldsom van 1.500 euro, uit.

Een van de winnaars is student architectuur Rik Veltman van de Hanzehogeschool in Groningen. Hij ontwierp een ecologisch recreatiepark voor het woongebied Het Wold. Een lange dijk doorsnijdt het gebied met aan weerszijde moerassige wetlands met steigerwoningen dan wel in het landschap verzonken huisjes. 'Mijn ontwerp gaat uit van een tijdelijke meer dynamisch organische fasering en ontwikkeling van landschap en architectuur,' vertelt hij.

Het Wold, dat ligt tussen het dorp Beerta en het natuurgebied Reiderwolde, heeft nu nog een woonbestemming. In de Ontwikkelingsvisie 2010 van de gemeente Oldambt en de provincie Groningen is afgesproken om in Blauwestad een plek te vinden voor recreatiewoningen. Door meer recreanten naar Blauwestad te trekken, wordt de bekendheid van het gebied vergroot, is de opvatting.

De studenten architectuur maakten de ontwerpen in het kader van een internationale architectuurwedstrijd, georganiseerd door het NEND, een Nederlands-Duits project voor duurzame energie. Naast Blauwestad behoorde ook een locatie in het Duitse Papenburg tot de opdracht.  Alle ontwerpen hebben een duurzame invulling. Zo hebben de studenten in het woongebied Het Havenkwartier energiezuinige stapelwoningen en een hotel bedacht. In sommige delen van Blauwestad ontstaat een on-Nederlands heuvellandschap door bolvormige recreatiewoningen die deels in de bodem zijn weggewerkt.

Projectbureau Blauwestad wil ontwerpen die studenten hebben gemaakt in het kader van een architectuurwedstrijd doorontwikkelen.