Nieuws

Naam en beleidsplan ‘Superinstituut’ bekend gemaakt.

De fuserende organisaties, Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur, Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, gaan vanaf 1 januari 2013 samen verder onder de naam ‘Het Nieuwe Instituut, voor architectuur, design en e-cultuur’. De nieuwe organisatie behoudt de huidige sterke merken.

De huidige merken blijven behouden en zichtbaar. De activiteiten op het gebied van architectuur, design, mode en e-cultuur worden voortgezet, met als afzender Het Nieuwe Instituut.

Het Nieuwe Instituut versterkt de wisselwerking tussen de drie disciplines. Het onderzoekt de betekenis van architectuur, design en e-cultuur voor de maatschappij en faciliteert de dialoog tussen de ontwerpdisciplines en de samenleving. Daarnaast beheert en ontsluit het erfgoed, verzorgt het een platformfunctie voor de drie disciplines, organiseert het een internationaal programma, heeft het een educatieve taak, entameert en stimuleert het onderzoek en programmeert het een wereldvermaard museum.

Het Nieuwe Instituut wordt gevestigd in Rotterdam, Museumpark 25, in het gebouw van het NAi.

In het beleidsplan Creativiteit als Noodzaak (PDF), is het beleid voor de periode 2013-2016 nader uitgewerkt. Guus Beumer is de directeur van Het Nieuwe Instituut.

De fusie is ingezet door de kamerbrief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid van Halbe Zijlstra van 10 juni 2011. Hierin staat dat het onderbrengen van de disciplines in één instelling aansluit op inhoudelijke ontwikkelingen in de sector, waarin disciplines elkaar steeds meer beïnvloeden.

Meer informatie over Het Nieuwe Instituut is te vinden op Veelgestelde vragen over de fusie van NAi, Premsela en Virtueel Platform.