Nieuws

Saskia van Stein artistiek directeur NAiM/Bureau Europa

Saskia van Stein (1969) volgt per 1 januari 2013 Guus Beumer op als artistiek directeur van NAiM/Bureau Europa in Maastricht.

Saskia van Stein, foto: Annemiek Mommers

Sinds september 2011 is Saskia van Stein als curator verbonden aan dit instituut. Van Stein werkte van 2002 tot 2011 voor het NAi in Rotterdam, waar zij tientallen tentoonstellingen realiseerde. Zij was tweemaal als co-curator betrokken bij  de Nederlandse inzending van de Architectuurbiënnale in Venetië. De eerste keer met ‘ Archiphoenix, Faculties for Architecture’ (2008), in samenwerking met Stealth.unlimited. Vervolgens in 2010 in samenwerking met Rietveld Landscape e.a. met het project ‘Vacant NL, Where Architecture Meets Ideas’, dat leegstand agendeerde. De tentoonstelling ‘The Good Cause, Architecture of Peace’ (i.s.m. Archis) in het Canadian Contemporary Architecture Center (Montreal, Canada) adresseerde de rol die architectuur kan spelen in postconflictgebieden.

Van Stein is met haar maatschappelijk engagement actief betrokken bij vele debatten over kunst, architectuur en vormgeving, als participant en als moderator. Naast tentoonstellingen zal Saskia van Stein bij NAiM/Bureau Europa regelmatig projecten, debatten en lezingen organiseren over sociaal-maatschappelijke onderwerpen, zoals de invulling van de publieke ruimte en de ideologieën daarachter. Daarnaast vervult ze commissiewerk en geeft zij regelmatig gastlessen, zoals bij de Design Academy in Eindhoven en bij Artez in Arnhem.