Nieuws

Team Witteveen+Bos, OKRA en ZJA ontwerpt nieuwe Jaarbeursplein Utrecht

Het team van Witteveen+Bos, OKRA landschapsarchitecten en Zwarts & Jansma Architecten ZJA heeft de aanbesteding integraal ontwerp Jaarbeursplein Utrecht en onderliggende parkeergarage gewonnen.

Winnend ontwerp team Witteveen+Bos, OKRA en Zwarts & Jansma Architecten

Met het programma CU2030 werkt de gemeente Utrecht samen met haar partners aan een nieuw stationsgebied, dat straks samen met de historische binnenstad het nieuwe centrum van Utrecht vormt. Het omvat een groot scala aan binnenstedelijke projecten waarin nieuwe infrastructuur en openbare ruimte, vastgoedontwikkelingen en voorzieningen een plaats krijgen. Het herinrichten van het Jaarbeursplein en de aanleg van de bijbehorende ondergrondse parkeergarage is een van de grote integrale opgaven die aan de westzijde van het Centraal Station momenteel door de Projectorganisatie Stationsgebied wordt voorbereid. Het is onderdeel van een nieuw stationsgebied dat straks samen met de historische binnenstad het nieuwe centrum van Utrecht vormt.

De visie van het winnende team is gericht op de realisatie van de perfecte parkeergarage met hier bovenop een comfortabel, levendig en sociaal veilig stadsplein waarin transfer en verblijf op een herkenbare en uitnodigende wijze zijn vormgegeven.
De ontwerpers willen het Jaarbeursplein sterker verbinden met haar omgeving. Een stevige verankering in de stad ontstaat door robuuste routes van en naar het station. De belangrijkste zichtlijnen over het plein gaan een samenspel aan met de gebouwde accenten aan het plein. Hieraan voegen we het pleinobject toe als een centrale ruimteverdeler en blikvanger op het plein. Traptreden langs het plein geven de pleinruimte een heldere zonering tussen voetganger en fietser, druk en rustig, stenig en groen, transfer en verblijf.

Naast transfer biedt het plein ook ruimte voor verblijven. Een aanzet hiertoe zijn de op het westen georiƫnteerde trappen van het stationsplein. De lege pleinruimte willen we vormgeven als een vals plat, waarbij het laagste punt voorlangs de strip aan de noordzijde tevens benut wordt voor zichtbare regenwaterafvoer. Waterelementen op het plein bieden aanleiding tot spelen en gebruik op het plein. Natuurlijke treden aan de noordrand bieden ruimte voor ontmoeting.

Het is de bedoeling dat het Utrechtse college voor de zomer van 2013 het voorlopige ontwerp vaststelt. De komende jaren zal het Jaarbeursplein in een aantal stappen transformeren van bestaande restruimte naar een hoogwaardige binnenstedelijke ruimte.