Nieuws

Archiprix Int. 2013: RE:Peat Zwartenhoek

De komende weken publiceert ArchiNed in samenwerking met stichting Archiprix, de Belgische inzendingen voor Archiprix International 2013. Mattijs Brands studeerde af met RE:Peat Zwartenhoek dat als project een oproep is tegen de voortdurende versnippering van het Belgische landschap.

De traditioneel gegroeide lintbebouwing resulteert in een alomtegenwoordig perifere conditie ten koste van waardevolle plekken op het platteland. De site 'Zwartenhoek' in Oostham is traditioneel een agrarisch gebied, gelegen op het Vlaamse platteland. Velden met bomen, omgeven als kamers en sporadisch gevuld met een huis of een boerderij worden omsloten door infrastructuur. Als afgelegen plek bewaart zij de sporen van haar verleden. De uitdaging is om de draagkracht van het gebied te verhogen en ondertussen de aanwezige landschapskwaliteiten in perspectief te zetten voor omwonenden en andere gebruikers.

Vóór de ontdekking van steenkool rond 1900, werd in dit gebied turf ontgonnen, oorspronkelijk de belangrijkste energiebron voor de bewoners van het Belgische platteland. Energie van eigen bodem is het uitgangspunt voor nieuwe industriële activiteit. Het resultaat is een scenografie van vier paviljoens te midden van de uitgestrekte landbouwvelden. Variërende groeiperiodes maken dat er veranderlijke en tijdelijke open plekken ontstaan binnen de gewassen. De perfecte achtergrond voor kortlopende projecten/exposities. Alle gewassen staan ten dienste van één van de vier paviljoens, een bio-energiecentrale. Zij levert aardgas en elektriciteit aan de naburige woonwijk en industrie. De variabele open ruimtes, verbonden door een route en ondersteund met de vier paviljoens, vormen een park dat zichzelf voortdurend heruitvindt.
Waar velden verwijzen naar kamers, zijn de vier 'kamers' opgevat als ruwe afdrukken van hun omgeving en geschiedenis, geen retoriek maar directe ruimtelijke ingrepen. Vier anonieme betonconstructies in het agrarische landschap geven de grens aan tussen een rationele menselijke interventie en de intuïtieve groei van de natuur. Expliciete architectuur in de handen van haar omgeving.

Het nieuwe masterplan behoudt alle bestaande infrastructuur. Huisvesting wordt gebundeld, velden verbonden en nieuwe industriële activiteit centraal ingeplant; Ontsnippering dankzij een symbiose van grote clusters woningen, agrarische industrie en recreatie.

naam
Mattijs Brands
email

opleiding / studierichting
Provinciale Hogeschool Limburg, Diepenbeek / Departement Architectuur

mentors
Guy Cleuren, Jo Berben

wanneer begonnen met afstuderen
februari 2012

wanneer klaar
juni 2012

favoriete ontwerper
Office KGDVS , Baukuh, Dogma

favoriete project
Ontwerp voor de Hatlehol Kerk in het Noorse Ålesund door Baukuh

wat doe je nu
Solliciteren & deelnemen aan ontwerpwedstrijden