Nieuws

Gunning in Haarlem

Met een stedenbouwkundig plan en een ontwerpvisie van MOPET architecten heeft een combinatie van inschrijvers de gunning van percelen aan het Prinsen Bolwerk 3 in Haarlem gewonnen.

Het Prinsen Bolwerk is een voormalig verdedigingswerk dat rond 1821 door J.D. Zocher jr. tot een heuvelachtig park in Engelse landschapsstijl is getransformeerd. Het inrichtingsplan van de uit te geven percelen beoogt een mix van semi-maatschappelijke (zorg) functies gecombineerd met wonen. In een gerestaureerde neoclassicistische villa komen 14-20 zorgwoningen voor senioren. Op de twee overige kavels komen een particulier bewoonde villa en een antroposofisch gezondheidscentrum.

Het ontwerp van MOPET architecten beoogt beperkte bebouwing in het groen met veel zicht op de monumentale Bolwerken. Het glooiende landschap van de voormalige verdedigingswerken wordt doorgetrokken op de bouwpercelen. Daardoor bevindt zich de begane grond als het ware 'in de aarde'. Dit creëert intimiteit en doet de nieuwe gebouwen kleiner lijken. Een centraal plein zorgt voor een wisselwerking tussen wonen, recreëren en zorg. Het gezondheidscentrum heeft de ambitie om een energieneutraal gebouw neer te zetten. Op dit moment is er op het terrein tijdelijk een jongerencentrum gehuisvest. Wanneer er duidelijkheid is over een nieuw onderkomen kan verdere planvorming plaatsvinden.

De combinatie van kopers bestaat uit  Rossence B.V, Stichting Gebouwenfonds Therapeuticum Haarlem en een particulier/gezin.