Nieuws

Nederlands/Ethiopisch ontwerpteam wint 1ste prijs in ontwerpcompetitie voor nieuw Parlementsgebouw van Ethiopië

De Nederlandse bureaus Treurniet Architectuur en Michiel Clercx Architectuur, hebben samen met de Ethiopische bureaus Addis Mebratu & S7 Architects onlangs de internationale ontwerpcompetitie voor de nieuwbouw van het Ethiopische Parlement gewonnen.

Het ontwerp werd unaniem en met veel enthousiasme door de jury verkozen. Het jury rapport vermeldt: “The jury is determined to defend the 1st prize winner to realization as it believes that this project is a total asset to our country. After realizing this project, it would not only be the feat of the client and the designer but also that of Ethiopia as a nation. It can easily be predicted that both the government and the public will take great pride in the happening“.
De competitie was uitgeschreven door the Parliament of Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) – House of Federation and House of Peoples Representatives." 

Het ontwerp voor het nieuwe Ethiopische parlementsgebouw representeert de grote variëteit van 85 miljoen mensen verspreid over een fascinerend landschap van 1 miljoen km2. Het nieuwe gebouw is van betekenis voor elk individu, elke etnische groep, zijn gedachten, zijn interesses en de eigen manier van leven. Een onmogelijke opgave?
De vraag is hoe deze variëteit tot uitdrukking te brengen en welk instrument kan worden ingezet om dit te bereiken. Daarom is gekozen voor een helder ontwerp.
Het idee voor het ontwerp is om een sterk symbolische, herkenbare vorm te creëren, waarbij volledig gebruik is gemaakt van de situering tegen de heuvel midden in de stad Addis Abeba. Op de top van de heuvel is een vlak plein gecreëerd waarop zich een subtiel ensemble van drie volumes etaleert die refereren aan de Negarit drums.  Deze traditionele drums werden in het verleden bespeeld nadat er een nieuwe wet in werking trad. Behalve de symbolische waarde staat het sterke ritme van de drums voor communicatie en continuïteit. Elke drum staat voor een symbolische waarde zoals we die terug vinden in de Ethiopische vlag: Hoop (groen), vrede (geel) en passie (rood).
 
De strategie van het ontwerp is om een gebouw te creëren met iconische waarde dat recht doet aan het gevraagde programma en in hechte relatie staat met de stedenbouwkundige karakteristieken. Met als resultaat een sterk landschappelijk element en een compositie die de waarde versterkt van het historische deel van Addis Abeba met het oude keizerlijke paleis bovenaan de heuvel.  Het geheel bestaat uit drie onderdelen: een plein aan de straatzijde, het ensemble van de drie “drums” en de kantoorringen die onder het plein tegen de heuvel zijn geschoven. Deze onderverdeling integreert functies, beveiligings aspecten, bouwfysica en transport op een logische manier.
De drie drums
De kleinste drum bevindt zich direct aan het publieke plein. De drum markeert de hoofdentree van het nieuwe parlement. Bovenin de drum is een bezoekerscentrum met dakterras en uitzichtpunt. Het motief is afgeleid van de Mezzano opaal die passie uitdrukt. In de middelste drum bevindt zich de zaal voor het federale parlement. Het motief staat voor communicatie en vrede. De grootste drum biedt onderdak aan de gemeenschappelijke zaal voor het federale parlement en het huis van afgevaardigden. Omdat in Ethiopië  besluitvorming plaatsvindt onder de acacia boom is dit als thema gekozen voor deze drum.

Het omvangrijke project beslaat een oppervlakte van ca. 40.000m2. Het team is op dit moment in gesprek met de Ethiopische overheid over het vervolgtraject, de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van deze prestigieuze opgave. De verwachting is dat het ontwerp in 2016 zal worden opgeleverd.