Nieuws

Palmbout Urban Landscapes wint prijsvraag stedenbouwkundig ontwerp Spoorzone Delft

Palmbout Urban Landscapes heeft met het plan “Zicht op Delft” de besloten prijsvraag van het stedenbouwkundig plan voor de spoorzone van Delft gewonnen.

Door het ondergronds gaan van het spoor en station in Delft komt een groot, centraal gelegen, gebied vrij voor de ontwikkeling van ca 1000 woningen en diverse voorzieningen.  “Zicht op Delft” heeft zich laten inspireren door het DNA van het Delftse stadsbeeld : de diepe perspectieven, de markante silhouetten en de stedelijke interieurs.
 
Het planfundament wordt gevormd door ‘lange lijnen’ van landschap, verkeer en water. Dit is onder andere uitgewerkt in de ‘Nieuwe Delft’; een nieuwe stadsgracht die parallel aan het spoortunnelpark een sterke ruimtelijke kwaliteit aan het plangebied  toevoegt.  Park, gracht en een serie dwarsverbindingen tussen de historische binnenstad en de omliggende stadsdelen verweven het plangebied met de bestaande stad. Deze duurzame hoofdstructuur biedt het kader voor een gedifferentieerde planontwikkeling en een geleidelijke groei van het nieuwe stadsdeel en legt nieuwe verbindingen tussen het oude centrum en de wijken ten westen van het spoorzonegebied.