Nieuws

Maaskantprijs voor Jonge Architecten gaat naar LOLA landscape architects

Eric-Jan Pleijster, Cees van der Veeken en Peter Veenstra , oprichters van het Rotterdamse LOLA Landscape Architects, krijgen de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2013. Zij krijgen de prijs, omdat zij met hun ontwerpen op een eigen wijze vorm weten te geven aan sublieme ervaringen in de stad en het landschap. Zij combineren de kennis van grootschalige ecosystemen met een eigen opvatting over ruimte. De jury ontwaarde in hun werk een aanstekelijke Nieuwe Romantiek waarin de menselijke ervaring centraal staat. LOLA heeft als collectief alles in huis dat nodig is om in deze tijd te kunnen functioneren: enerzijds vakkennis en anderzijds een open houding die het mogelijk maakt samenwerkingen met andere specialisten aan te gaan. De Dwaalster in Groot Vijversburg die LOLA in een dergelijke samenwerking ontwierp, werd eerder opgenomen in het jaarboek voor stedenbouw en landschapsarchitectuur 2012 en zal naar verwachting in 2014 worden opgeleverd.

Sinds de oprichting in 2006, werkt LOLA landscape architects (LOst LAndscapes) zowel aan conceptuele als aan uitvoeringsgerichte projecten in de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied. Aanvullend daarop en interactie daarmee, beweegt LOLA ook in het onderzoeks- en onderwijsveld. Opdrachtgevers zijn overheden, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties.

De 'Jonge' Maaskantprijs, bestaande uit een geldbedrag van EUR 5.000 en een bijdrage aan een communicatieve uiting, is bedoeld als aanmoediging voor architecten onder de 36 jaar en wordt tweejaarlijks toegekend op voordracht van een gelegenheidsjury. De jury bestond dit keer uit Alex van de Beld (architect- partner bij Onix Architecten, Stedenbouwers en Ontwerpers), Rogier van den Berg (architect- partner bij Zandbelt&vandenBerg architecture and urban design), en Allard Jolles (manager Directie Vastgoed Rijksgebouwendienst). Het trio van LOLA is de 15e prijswinnaar en ontvangt de prijs in november uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en vanuit die functie voorzitter van Stichting Rotterdam- Maaskant.