Nieuws

Oude gebouwen krijgen nieuw leven: extra subsidie voor herbestemming

In het kader van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming gaat voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen binnenkort een onderzoek van start naar herbestemming; de projecten zijn door externe partijen ingediend. Al deze gebouwen staan leeg of komen dat op korte termijn. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan. De onderzoeken en noodvoorzieningen worden mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Minister van Cultuur, Jet Bussemaker heeft het budget van de regeling eenmalig opgehoogd met 3,8 miljoen euro. In totaal was daardoor 6,2 miljoen beschikbaar.
 
De toegekende subsidies gaan in belangrijke mate naar industrieel erfgoed, zoals fabrieksgebouwen, silo’s en watertorens, religieus erfgoed zoals kerken en kloostergebouwen. Maar ook wordt in het Jaar van de Boerderij voor veel boerderijen een herbestemming gezocht. De Subsidieregeling Stimulering Herbestemming is in 2011 ingesteld om een nieuw gebruik van in onbruik geraakte, maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen.  
 
Aan een succesvolle herbestemming gaat meestal heel wat vooraf. Enthousiaste initiatiefnemers zetten zich er vaak jarenlang voor in. Het gaat om complexe, tijdrovende processen met tal van onzekerheden. Om de initiatiefnemers van herbestemmingen te ondersteunen, kunnen zij een subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten die eigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- en waterdicht te maken. De regeling kent een structureel budget van 1,7 miljoen euro voor de haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor de noodvoorzieningen. Aanvragen kunnen elk jaar worden ingediend van 1 oktober tot 1 december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.