Nieuws

Actie tegen beëindiging opleiding Building Technology TU Eindhoven

In een persbericht maakte de TU Eindhoven faculteit Bouwkunde op 21 maart bekend dat de opleiding Building Technology wordt beëindigd en de leerstoel Building Production Technology wordt opgeheven. Studieverening Support is tegen de beeindiging van de studierichting en opheffing van de leerstoel, met acties zoekt ze nu de publiciteit.

Building Technology bestaat uit de richtingen Bouwtechniek en Uitvoeringstechniek.
Als reden wordt gegeven dat het aspirant onderzoeksprogramma, dat aan de leerstoelgroep Building Production Technology was verbonden, is gestopt als gevolg van de beoordelingen bij de meest recente onderzoeksvisitatie. Door het stoppen van het aspirant onderzoeksprogramma is de koppeling tussen onderwijs en onderzoek onvoldoende geborgd. Elders valt te lezen dat het bestuur van de faculteit Bouwkunde stelt dat het onderzoek op deze vakgebieden “geen prioriteit” binnen de strategie van de faculteit. De vakgebieden “moeten zeker” een plaats krijgen binnen de opleiding, “maar niet op het niveau van een leerstoel”, schrijft het bestuur in een brief aan de medewerkers. De afgelopen jaren studeerden jaarlijks gemiddeld 40 tot 50 studenten af. Per 1 september worden geen nieuwe studenten meer aangenomen. De huidige studenten mogen hun master nog afronden.

Op de website van De Architect mag TU/e-decaan Elphi Nelissen uitleggen waarom de studierichting wordt opgeheven. Oorzaak van het opheffen is het gebrek aan een serieus onderzoeksprogramma. Het was voor het bestuur geen optie om met een financiële injectie tot het gewenste niveau te komen. Om toegepast onderzoek mogelijk te maken opent de TU/e een zogenaamd PdEng-loket. Bedrijven met specifieke onderzoeksvragen kunnen die hier stellen waarna een afgestudeerde antwoorden probeert te vinden.

De studieverening Support is in actie gekomen tegen de beëindiging van Building Technology als zelfstandige studierichting en het opheffen van de leerstoel. Vandaag heeft de vereniging het faculteitsgebouw op Marktplaats te koop aangeboden. Uit het persbericht dat: “Bij de informatie die faculteitsdecanen destijds kregen over het opheffen van de mastertrack Building Technology is niet het hele verhaal verteld”, aldus Anna Vanderveen, woordvoerder van SUPport. “De hele bouwsector en het bedrijfsleven heeft belang bij deze mastertrack. Tot nu toe zijn iedere jaar veertig tot vijftig studenten afgestudeerd en die hebben bijna allemaal snel een baan gevonden, ondanks de crisis.”

De studievereniging krijgt in haar protest tegen de opheffing bijval. Zo sluit FNV Bouw zich aan de mening van bij studievereniging dat beëindiging van de studierichting en opheffing van de leerstoel een verlies voor de bouwsector is. “Het opheffen gebeurt op een moment dat er vanuit de maatschappij grote vraag is naar integrale oplossingen voor de vele uitdagingen, waar de bouwsector voor staat. Grote zaken als energie- en materiaalschaarste, de vergrijzing en krimp beïnvloeden de bouw(techniek). De versnippering van de branche belemmert het innovatieve vermogen en de mogelijkheden voor een integrale aanpak. Building Technology is multidisciplinair en is een van de weinige richtingen die ontwerpende en uitvoerende disciplines met elkaar verbindt.”

Aanstaande zaterdag, op de Dag van de Bouw, gaat de actie door. Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar Building Technology, zal op het 18 september een ‘buitencollege’geven. Met een quiz  stelt hij de kennis over bouwtechniek bij winkelend publiek op de proef. Zowel de quiz als het college richten zich op het maatschappelijk belang van de mastertrack, zoals gezondheid in woningen met kwaliteit binnenklimaat en energielasten.