Nieuws

Archiprix 2013: Living In-Between

De komende weken publiceert ArchiNed i.s.m. Archiprix de afstudeerprojecten die door de Nederlandse ontwerpopleidingen zijn geselecteerd voor Archiprix 2013. Gerwin Heidemann (Bouwkunde, TU Delft) studeerde af op een wooncomplex in Berlijn.

Het ontwerp voor een wooncomplex rond binnenhoven in Berlijn bemiddelt tussen twee extreme posities van de stedelijke compositie. De traditionele Europese stad enerzijds en de moderne stad zoals Le Corbusier die presenteerde anderzijds. De discussie over de contrasterende benaderingen spitst zich steeds toe op het ontwerp van de openbare ruimte. In de traditionele stad definiëren de gevels de grenzen van de publieke ruimte, die daardoor de vorm aanneemt van een serie open ruimtes in het stedelijk weefsel. De ruimte in de moderne stad bestaat uit een doorgaande open ruimte waarin de gebouwen als losse objecten zijn geplaatst.
Het ontwerpvoorstel bestaat uit een gebouwde omgeving waarin zowel de publieke als de semi-openbare als de private ruimte is uitgehold. Al deze ruimten zijn gekoppeld aan de aanliggende gebouwen aan de ene zijde, aan de overliggende zijde wordt de harde grens verzacht door gaten in de bouwmassa waardoor het publieke domein doordringt in het gebouw. Hierdoor ontstaat een nieuwe typologie van doorgaande hoven. Ze reflecteren zowel de kleine schaal van de 'Berliner Höfe' die kenmerkend is voor Kreuzberg als de grote open ruimte van de Media Spree.

Het is niet de hof op zichzelf die de kwaliteit van de typologie bepaalt, maar de wisselwerking tussen de open ruimte en de inpandige ruimte. Door drie centraal gelegen hoven te transformeren tot de slagaderen van het project ontstaat een heldere organiserende stervormige structuur die het plan verdeelt in drie kleinere stedelijke blokken. Elk blok heeft een eigen centrum met een eigen ingang. De verzameling hoven rond de centrale hof kennen een hiërarchie van openbaar naar privé. Hoe fijnmaziger het raster van de blokkenstructuur wordt, hoe transparanter, poreuzer en opwindender de ruimte zich voordoet. Dit in tegenstelling tot de hoven in het hedendaagse Berlijn die 's nachts volledig afgesloten zijn en overdag aan het zicht onttrokken worden.

Het concept heeft niet alleen betrekking op de hoven, het is ook bepalend voor de kwaliteit van de woningen. Elke woning grenst aan drie hoven en biedt ruimte aan alle dagelijkse functies van het stedelijk leven. Zowel het wonen bestaande uit ontspanning, eten en slapen, als het werken kan binnen de smalle L-vormige woning door de bewoner naar keuze aan een van de drie aanliggende hoven gesitueerd worden.

naam
Gerwin Heidemann

email

opleiding / studierichting
TU Delft / architectuur

mentoren
Birgit Jürgenhake, Ype Cuperus

wanneer begonnen met afstuderen
september 2010

wanneer klaar
november 2011

favoriete ontwerper
John Lautner, Ben van Berkel

favoriete project
Villa 1, Powerhouse

wat doe je nu
Momenteel werk ik als architect bij OOK architecten in Amersfoort en ben ik als freelance architect betrokken bij verschillende projecten in Amsterdam.