Nieuws

Wettelijke vakantie-uren 2012

In de nieuwe vakantiewetgeving vervallen de wettelijke vakantiedagen – wij spreken van vakantie-uren – automatisch zes maanden na afloop van het opbouwjaar. In onze cao (artikel 19 e.v.) is dat het kalenderjaar, dus 1 juli 2013 is de kritische datum.

In de nieuwe vakantiewetgeving vervallen de wettelijke vakantiedagen – wij spreken van vakantie-uren – automatisch zes maanden na afloop van het opbouwjaar. In onze cao (artikel 19 e.v.) is dat het kalenderjaar, dus 1 juli 2013 is de kritische datum.

Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen als u daarover geen andere afspraken hebt gemaakt. Het merendeel van de bureaus maakt overigens geen aparte afspraken voor deze dagen. Dat is ook geen verplichting, het kan.

Vakantie-uren zijn opgebouwd uit wettelijke en bovenwettelijke uren. De wettelijke vakantie-uren zijn viermaal het aantal uren per week dat iemand volgens zijn arbeidsovereenkomst werkt (bij een fulltime dienstverband dus 160 uur). De resterende uren (volgens cao 240 uur) zijn de zogenaamde bovenwettelijke uren. Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen vijf jaar na het opbouwjaar.

De volgorde waarin vakantiedagen opgenomen worden, is: eerst wettelijke dagen, dan bovenwettelijke dagen.