Nieuws

Karres en Brands ontwerpt Nieuwe Willemshaven

Karres en Brands landschapsarchitecten is uit vier bureaus geselecteerd om een Havenplan te ontwikkelen voor de Nieuwe Willemshaven in Harlingen.

Nieuwe Willemshaven, Harlingen anno 2013

In het kader van het Friese Meren project wordt de komende maanden in opdracht van de gemeente Harlingen en de provincie Friesland gewerkt aan het Havenplan dat bestaat uit een inrichtingsvisie, beeldkwaliteitsplan en uitvoeringsstrategie.
Waddenstad Harlingen ligt op een strategisch kruispunt van vaargebieden van de Friese meren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee, waarbij jaarlijks ‘meer dan 40 keer het inwonersaantal’ door heen trekt. Het scharnierpunt wat Harlingen is zou echter veel meer bestedingen aan de wal kunnen genereren. In de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven ligt de sleutel hiervoor. Deze gevoelige plek van ongeveer 20 hectare waar veel ambities, wensen en ideeën samenkomen, vraagt dan ook om een afgewogen plan.

In een open planproces met bevolking en ondernemers ontwikkelt Karres en Brands in samenwerking met planeconomen van Stadkwadraat, jachthaveningenieurs van Boiten en het Friese communicatiebureau Noordtij een robuust landschappelijk en stedenbouwkundig raamwerk voor de kades, bebouwing en het water, waarbinnen een economisch rendabele ontwikkeling mogelijk is. Half oktober zal het Havenplan worden gepresenteerd.