Nieuws

West 8, Boyer-Percheron-Assus en Merlin winnen ontwerpwedstijd Montpellier (Frankrijk)

Het park is gelegen op het voormalige terrein van een Infanterieschool in Montpellier, Frankrijk. Het ontwerp van WEST 8, Boyer-Percheron-Assus en Merlin voor dit stedelijke project richt zich op een proces van herinvestering en herontwikkeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande context, landschap, architectuur en opkomende praktijken ter plaatse.

Door de ontmanteling van het militaire terrein kwam een 35 hectare open gebied binnen een stedelijk district met hoge dichtheid vrij. De stad Montpellier gaf vier richtlijnen mee voor de ontwikkeling van de toekomstige buurt:
Het creëren van een 16,2 hectare grote groene long; de bouw van ongeveer 4000 huizen; het openstellen van dit voormalig afgeschermde militaire terrein; en herinrichting van de Avenue de Toulouse.
De visie van Team West 8 voorziet in een duurzame wijk (langzaam vervoer, ondergronds parkeren, waterretentie en –beheer en energie-efficiënte bebouwing), met diverse architectuur en een ecologisch verbeterd park waarin 2.000 nieuwe bomen worden aangeplant en drie indrukwekkende watermolens geïnstalleerd. In plaats van directe realisatie van alle 4000 woningen, stelt Team West 8 voor om in geleidelijke fasering binnen 15 jaar 2300-3000 woningen te realiseren.

De ontwerpstrategie richt zich op meerdere schaalniveaus en verwoordt de metropolitaanse en lokale vraagstukken aangaande de kwaliteit van het stedelijk leven. Het project bestaat uit een landschappelijk vormgegeven openbare ruimte van meer dan twintig hectare groot waarin zowel het park als de promenade zijn opgenomen. Verbindingen binnen het park zorgen voor een doorlaatbaar stedelijk gebied waar langzame vormen van vervoer voorrang krijgen. De kern van het gebied bestaat uit de gebogen promenade: een 21e-eeuwse versie van een klassieke Franse openbare ruimte; een promenade die een veelheid aan activiteiten faciliteert en als verbindend element functioneert voor het gehele gebied.

De gebogen promenade omvat ook ‘de Prairie’: een ecologische long met terrassen die de illusie van het Franse platteland oproept. Dit bekkenlandschap werkt als waterretentie voor de wijk.
Naast behoud van de bestaande kwalitatief hoogwaardige architectuur, worden ook het grootste deel van reeds geplante bomen in het nieuwe parkontwerp opgenomen. Deze ecologisch waardevolle elementen zijn een belangrijke factor geweest voor het ontwerp van toekomstige wegen en gebouwen. De Kazerne vormt het meest stedelijke deel van het plan, waar gewoond en gewerkt wordt. Deze buurt met hoge dichtheid en harmonieuze compositie van bebouwing, huisvest diverse woontypologieën en activiteiten. Het militaire plein wordt behouden in het centrum van het gebied en ondersteund door een hedendaags iconisch gebouw, die een schaalvergroting binnen het gebied introduceert.