Nieuws

In memoriam Hans Boot (1924-2013)

Op 23 juli j.l is architect Hans Boot overleden. Als medewerker en later directielid van Van den Broek en Bakema ontwierp hij aantal van beeldbepalende complexen, waaronder de in 2008 afgebrande faculteit Bouwkunde en van TU Delft.

Na zijn studie bouwkunde in Delft, werkte Boot enige tijd op het bureau van Dr. J.J.P. Oud, om vervolgens in 1956 in dienst te treden bij architectenbureau Van den Broek en Bakema. Van 1971 tot 1988 was hij directielid van de Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema.
Eén van zijn eerste projecten was de besloten prijsvraag voor de faculteit Bouwkunde voor de Technische Hogeschool in Delft (thans TU Delft). De opzet van het gebouw was, in de lijn van Van den Broek, zeer functionalistisch: op de begane grond lagen de gemeenschappelijke onderwijsfuncties als bibliotheek en maquettehal met elkaar verbonden door een ‘straat’. De 5 studiejaren kregen in de hoogbouw elk twee verdiepingen, die met vides waren gekoppeld. Bouwkunde was een onderwijsgebouw dat ontmoetingen stimuleerde en vrijheid bood, waaraan vele architecten bij hun presentaties graag refereerden. Vrijwel parallel aan Bouwkunde werd het gebouw ontworpen voor de afdeling Weg- en Waterbouwkunde (va. 1957), later genoemd Civiele Techniek.

In 1977 werden Jaap Bakema en Carl Weeber uitgenodigd voor een onderlinge competitie voor Centrale Bibliotheek Rotterdam. Hans Boot maakte het winnende ontwerp, een bibliotheek als een warenhuis met roltrappen in een centrale vide en van daaruit een prachtig uitzicht op de stad. Het ontwerp strekte zich uit tot het omliggende gebied, waar de treintunnel nog gebouwd moest worden. Het plan ging uit van lichtgewicht markthallen en behoud van het oude NS-station Blaak. Tot grote woede van Boot werden later naast de bibliotheek de kubuswoningen en het 'Potlood' van Piet Blom gerealiseerd. De bibliotheek verloor volgens hem zijn beoogde context.

Kenmerkend voor werk van Boot was een sterk functionele benadering, waarbij alles onderbouwd werd vanuit menselijk gebruik, de logica van het construeren en technische eisen. Constructie en techniek waren 'eerlijk' zichtbaar. Materiaal gebruik en detaillering waren zeer degelijk en afgewogen, duurzaam in gebruik en onderhoud.

Naast zijn werk op het bureau was Boot adviseur van de Jaarbeurs in Utrecht en supervisor van Schiphol (1984-1996). Hij zat in verschillende Welstandscolleges en bekleedde verschillende bestuurslidmaatschappen waaronder de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). In Rotterdam was hij jarenlang bestuurslid van de Stichting ter Bevordering van Volkskracht.