Nieuws

Archiprix 2013: Material Bank

Dalia Zakaite studeerde af op Material Bank, een uitwisselingspunt voor materialen, werk, informatie en geld in Riberas del Bravo, een woonwijk in de 1,6 miljoen inwoners tellende Mexicaanse stad Ciudad Juarez gelegen aan de grens met de Verenigde Staten.

De Material Bank functioneert als een intermediair tussen de bewoners van sociale woningbouwprojecten in Riberas del Bravo, lokale fabrikanten, bouwvakkers en derden als de gemeente, NGO’s etc. De meerderheid van de bevolking is werkzaam in maquiladoras, op de export georiënteerde assemblage fabrieken van fabrikanten als FOXCONN, Bosch, Siemens en Toshiba. De werknemers wonen in mensonterende omstandigheden in getto’s van kleine huisjes verspreid tot ver in de woestijn.

De Material Bank is in de eerste plaats bedoeld om de bewoners die gevangen zitten in de geschetste situatie te betrekken bij de bouw van uitbreidingen aan bestaande gebouwen, hen een opleiding te bieden en mogelijkheden te creëren voor nieuwe lokale economieën. Het hoofdgebouw van de Material Bank ontwikkelt zich geleidelijk, het begint met een informatiewand. Vervolgens wordt het in verschillende kleinere stappen uitgebreid tot een structuur met opslagruimten, werkplaatsen, ruimten voor de inkoop van oud ijzer, advies. Dit alles om een kringloop van geld, tijd, werk en materialen op te starten die op zijn beurt een nieuwe lokale economie vormt. In de werkplaatsen worden uitbreidingen van bestaande woningen gefabriceerd. Lokale arbeid en lokale materialen worden ingezet ten behoeve van de sociale en economische omstandigheden en om de problemen met de constructie en de architectuur in Riberas del Bravo aan te pakken.

In de tweede plaats fungeert de Material Bank als een kweekvijver voor een alternatief sociaal woningbouwsysteem. In het bestaande systeem wordt de bewoner slechts gezien als een financiële post; de afstand tussen de fabriek, het huis en de bewoner is groot. Die situatie heeft geleid tot een teruggang in zowel het aantal, als de kwaliteit van de woonunits. In het voorgestelde nieuwe systeem worden alle intermediairen geëlimineerd. De structuur van de Material Bank is zodanig opgezet dat ze op termijn kan transformeren in woningen. De door de werknemers gebouwde werkplaatsen kunnen getransformeerd worden in woningen, winkels en voorzieningen. Op die manier wordt een woonomgeving gecreëerd die resulteert in een nieuwe lokale economie, een nieuw sociaal leven en een nieuwe gebouwde omgeving.

naam
Dalia Zakaite
email

opleiding / studierichting
TU Delft Bouwkunde / architectuur

mentor
Heidi Sohn, Gerhard Bruyns, Huib Plomp, Florian Heinzelmann

wanneer begonnen met afstuderen
September 2010

wanneer klaar
Juni 2012

favoriete ontwerper
my first teacher, admiration and inspiration Rolandas Palekas

favoriete project

wat doe je nu
work at Shift architecture urbanism