Nieuws

Karres en Brands wint Masterplan Woonzorgcampus St-Rembert

Het team Karres en Brands – Plus Office werd uit 41 bureaus geselecteerd om een masterplan op te stellen voor de realisatie van een Woonzorgcampus St-Rembert in de Belgische stad Torhout. Na een wedstrijd tussen 3 finalisten, wordt in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen gedurende de komende maanden de basis gelegd voor een op te stellen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

De locatie, als uitbreiding van het bestaande ziekenhuis, vormt de overgang tussen stad en het open landschap. De ontwikkeling heeft daarmee een grote ruimtelijke impact. Met de visie In 7 stappen naar een woon/zorg/landschap/campus wordt het wonen, de zorg en het landschap met elkaar verweven in een nieuwe zorgcampus. Een campus die zowel zorglandschap als zorggebouw is. De open ruimte is een onmisbaar onderdeel van het zorgcentrum en andersom.
 
Naast het woonzorgcomplex kunnen in het landschap meer kleinschalige wooncomplexen worden ontwikkeld in vrijkomende agrarische gebouwen of op nieuwe plekken. Zo kan het gebied gradueel omgevormd worden tot een volwaardig landschapspark, waarbij ook de recreatieve potentie van aanwezige attracties, routes en horeca benut kunnen worden en het gebied ook voor de stad Torhout en regio een voorbeeldfunctie kan hebben voor een duurzame en sociale verweving van een woon/zorg/landschap/campus.
Het masterplan wordt eind 2013 opgeleverd.