Nieuws

Archiprix 2013: De 3 Hazen

Alexander Augustus afstudeerproject De 3 Hazen is een strategie voor een bottom up ontwikkeling van de wijk Beersdal in Heerlen. Een ontwerp dat op basis van stedenbouwkundig onderzoek en bewonersinventarisaties kleine (fysieke) interventies voorstelt.

Dit project gaat over de mens en haar stad, meer specifiek over de betekenis van een plek. Het uitgangspunt, de thematiek van herinnering en transformatie, is voortgekomen uit een persoonlijke herinnering uit mijn jeugd. Locatie van handeling: Heerlen. De initiële vraagstelling luidt: wat is de betekenis van individuele en persoonlijke beleving van een plek in een zich telkens transformerende stad.

De eerste stap is een tweeledig onderzoek op het schaalniveau van de stad: het eerste onderzoek, klassiek en objectief, ontrafelt top-down de stedenbouwkundige lagen die karakteristiek zijn voor Heerlen: landschap, historie, industrie en moderniteit. Het tweede onderzoek daarentegen is een subjectieve perceptie van binnenuit: ik heb 7 inwoners van Heerlen, van diverse leeftijd en achtergrond, gevraagd mij een plek in hun stad te tonen die zij een grote betekenis toedichten, positief dan wel negatief.

Het eerste onderzoek leidt mij langzaam maar zeker naar een locatie in de stad die duidelijk de gefragmenteerde en surrealistische opbouw laat zien die karakteristiek is voor de gehele stad: de omgeving van de wijk Beersdal. Deze wijk is onderdeel van het stedelijk areaal van Heerlen, maar heeft historisch gezien juist een landschappelijke relatie. Mede daardoor is Beersdal in de loop der tijd in een sociaal en fysiek isolement terecht gekomen. Het is een sluimerend probleem dat vanwege zijn ongrijpbare karakter niet echt op de politieke agenda voorkomt.

Het tweede onderzoek mondt uit in een proces van interpretatie. De interviews worden verwerkt tot filmische collage, tot geschreven teksten, tot ruimtelijke modellen, en uiteindelijk tot een waardering. Mijn bedoeling hierbij is de verhalen van de 7 inwoners langzaam los te weken van hun letterlijkheid en tot ze mijn eigendom te maken. Schijnbaar terloops is deze werkwijze mijn ontwerpmethodiek voor het latere plan geworden. De raakvlakken tussen beide onderzoeken zijn daarbij de leidraad geweest voor alle verdere beslissingen in mijn project.

Het feitelijke project De 3 Hazen is een strategie voor toekomstige ontwikkeling van de wijk Beersdal en haar directe omgeving die het isolement waarin de wijk verkeert opheft. Niet zoals in het verleden door grootschalige ingrepen, maar door een gefragmenteerd plan met kleinschalige interventies.

De 3 Hazen is een ontwerp met meerdere fysieke vormen als 'herberg', gebruik makend van de reeds aanwezige historische, sociale en fysieke structuren, waardoor het bestaansrecht krijgt zowel in historische context als ten aanzien van de huidige bewoners van de wijk. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in het verhaal van De 3 Hazen, letterlijk.

Het is geen definitief plan, maar een strategie. Mijn project beoogt dan ook geen eindbeeld te genereren, maar juist een startpunt voor de toekomstige tijd. En met die intentie refereer ik aan de vraagstelling waarmee ik mijn project ben gestart: wat is de betekenis van individuele en persoonlijke beleving van een plek in een zich telkens transformerende stad.

naam
Alexander Augustus
email

opleiding / studierichting
Academie voor Bouwkunst Maastricht

mentor
Birgit de Bruin, Christine Hahn, Roger Kengen

wanneer begonnen met afstuderen
maart 2010

wanneer klaar
sept 2011

favoriete ontwerper
Robbrecht en Daem

favoriete project
markthal in Gent (door Robbrecht en Daem i.s.m. Marie-José van Hee)

wat doe je nu
werkzaam als zelfstandig architect, zie Archifoor.nl