Kijk & Luister

Archiprix International What if…..

What if… is de registratie van een zevendaags durende workshop die Archiprix International afgelopen zomer organiseerde voor recent afgestudeerden architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. De film registreert haarscherp de miscommunicatie tussen de jonge professionals en de ingevlogen externe critici. What if….een architect niet alleen gebouwen ontwerpt?

De workshop vond plaats in Moskou. De opgave What if… betrof het ter discussie stellen van een aantal heilige huisjes van de Russische planningspraktijk: het groen, de schoolpleinen, de militaire complexen in Moskou, het spoorwegennet, standaardisatie en de micro rayons. Een bont gezelschap van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten komende van over de hele wereld nam deel aan de door Archiprix International en Strekla georganiseerde workshop. De film registreert haarscherp de miscommunicatie – het is te voor de hand liggend om het aan een generatiekloof te wijden – tussen de jonge professionals en de ingevlogen externe critici, die toevallig allemaal in Nederland opgeleid zijn en daar ook aan een opleidingsinstelling verbonden zijn.

Het merendeel van de externe critici hoopten op ontwerpen waarin veranderingen in gang gezet zouden worden door fysieke objecten. Fysieke objecten = het beroep van architect = dat waar zij studenten voor opleiden. Deze eenzijdige benadering is een doodlopende straat en de deelnemers aan de workshop begrijpen dit. Voor hen is architectuur iets dat ook voorbij fysieke structuren kan gaan.