Nieuws

Het Nieuwe Instituut en TU Delft starten gezamenlijk studiecentrum

Het Nieuwe Instituut realiseert in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een nieuw studiecentrum voor onderzoek naar ontwerp, cultuur en samenleving: het Jaap Bakema Study Centre (JBSC).

Guus Beumer (directeur NI) & Karin Laglas (decaan TU Bouwkunde) Foto: Fred Ernst

De samenwerking biedt Het Nieuwe Instituut en de Technische Universiteit Delft de mogelijkheid om te profiteren van elkaars expertise, bronnen en netwerken. Het eerste gezamenlijke onderzoeksprogramma is een breed opgezet onderzoek naar de geschiedenis en de actuele relevantie van het Nederlandse Structuralisme.

In het Jaap Bakema Study Centre worden onderzoeksprojecten geïnitieerd en uitgevoerd, die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het studiecentrum faciliteert ook onderzoek van en in samenwerking met derden. Het programma van het Jaap Bakema Study Centre is maatschappelijk relevant en stelt eigentijdse sociale vraagstukken aan de orde. Maar het levert ook een bijdrage aan fundamenteel onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de creatieve industrie: van ontwerp, cultuur en samenleving.  

Het studiecentrum zal worden geleid door Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Hij is (mede)auteur van toonaangevende publicaties op het gebied van de naoorlogse moderne architectuur, waaronder Team 10: In Search of a Utopia of the Present (1953-1981) and Alison and Peter Smithson: From the House of the Future to a House of Today.

De Jaap Bakema Fellowship, waarin het voormalig Nederlands Architectuurinstituut zitting had, werd in 2012 opgeheven. Het Nieuwe Instituut heeft met het Jaap Bakema Studiecentrum het stimuleren van onderzoek willen continueren.

Het studiecentrum is vernoemd naar architect Jaap Bakema (1914-1981) en zal gevestigd zijn in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.