Nieuws

Schetsontwerp Skatepark Westblaak gepresenteerd

Na ruim anderhalf jaar van gesteggel werd vorige week het schetsontwerp van het Rotterdamse Skatepark Westblaak aan het publiek gepresenteerd. Het schetsontwerp is het resultaat van een traject waarin Het Nieuwe Instituut heeft geprobeerd het vastgelopen proces rondom het skatepark nieuw leven in te blazen.

Het bestaande park was volgens de gemeente Rotterdam na tien jaar toe aan een grondige vernieuwing. In eerdere stadia botsten skaters en beleidsmakers echter over het proces dat moest leiden tot een nieuw ontwerp voor het park. Het schetsontwerp dat vorige week werd gepresenteerd kwam tot stand met inbreng van de wensen en ideeën van skateboarders, inliners, bmx-ers en steppers, de inspanningen van een ontwerpteam en de feedback van een gebruikerspanel.

Het gepresenteerde schetsontwerp heeft twee opties onderzocht;  enerzijds het idee van de Westblaak als skatepark waarin de ruimte voornamelijk door skaters (skateboarders, inliners, bmx-ers en steppers) wordt gebruikt, anderzijds het idee van de Westblaak als stedelijke ruimte die kan worden gebruikt door iedereen. Aan het schetsontwerp heeft een multidisciplinair ontwerpteam gewerkt, bestaande uit 75B (Pieter Vos), Janne Saario landscape architecture (Janne Saario), LAGADO architects (Victor Verhagen, Maria Vasiloglou), Maurer United Architects (Nicole Maurer), MUS Urban Strategy (Marcel Musch, Rinse Tjeerdsma), SUB office (Like Bijlsma) en Roel Fritz.

In scenario A wordt de ruimte van het huidige skatepark opnieuw ingericht. Het skaten en de skaters staan centraal in dit scenario en zijn leidend in de keuze voor de opzet.  Er is in dit scenario geen exclusieve publiekszone, de ruimte in aanloop naar de bankjes en berm aan de noordzijde van de skatebaan is skatebaar.

In scenario B speelt naast de skater het publiek een belangrijkere rol. Toeschouwers  moeten zich eveneens welkom voelen. Er zijn in dit scenario delen die het exclusieve domein van het publiek zijn. Door materiaal en/of textuur wordt het onmogelijk om op deze zone te skaten waardoor het skatepark doorstoken kan worden zonder aanvaring tussen skaters en niet-skaters. In dit scenario wordt tevens gebruik gemaakt van het gebied ten westen van het skatepark richting het Eendrachtsplein. Voorgesteld wordt om aan de noordzijde enkele skate-elementen te plaatsen en de zuidzijde publieke routing te houden .

Het ontwerp bevat drie componenten; de half pipe die op de huidige plek behouden blijft maar opnieuw bekleed wordt, een vlak gedeelte aan de noordzijde van de Westblaak waarlangs ook de publieke route is gesitueerd, en een golvend beton-landschap met twee bowls waarin tal van transitions zijn opgenomen. In het geval van scenario B worden in het verlengde van het huidige skatepark nog enkele eenvoudige skate-elementen voorgesteld die in de huidige opzet van het park worden geplaatst.

Voor de plannen is nu, bovenop het budget van 300.000 euro dat het stadsbestuur vorig jaar beschikbaar stelde, 600.000 euro gereserveerd door de deelraad van de deelgemeente Centrum. De gemeente Rotterdam start nu het proces op om het schetsontwerp uit te werken, daarna zal een definitieve keuze tussen Scenario A en Scenario B worden gemaakt.