Nieuws

Drie winnaars prijsvraag ‘Bouwen op Elkaar’

Niet één, maar drie teams zijn door de jury verkozen tot winnaars van de Open Oproep: Bouwen op Elkaar

In mei schreef de gemeente Den Haag een ambitieuze prijsvraag uit, waarbij de gemeente ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals vroeg een innovatief, creatief en uitvoerbaar concept te ontwikkelen voor hoogbouw van tenminste 30 meter.De prijsvraag inspireerde ruim 125 teams om een visie in te dienen. 15 hiervan mochten hun visie nader uitwerken. Uiteindelijk koos de jury onder voorzitterschap van Adri Duivesteijn, Lid Eerste Kamer, de drie winnaars.

HOGE Vrijheid van het team van Martijn van der Hijden architecten uit Amsterdam, Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid van het team van Studiohecht uit Den Haag en Tree of life van het team van SYNarchi uit Roosendaal ontvingen de prijzen uit handen van wethouder Norder, die de prijsvraag uitschreef. De winnaars werden woensdag 20 november bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst over o.a. Kleinschalig Particulier opdrachtgeverschap in het Haagse Theater Concordia.

‘Gestapeld particulier opdrachtgeverschap lijkt een utopie, maar wordt in Den Haag misschien toch bereikbaar', constateerde juryvoorzitter Adri Duivesteijn. In het juryrapport deed hij hiervoor de gemeente een aantal aanbevelingen. Zo moet de gemeente bereid zijn om haar conventionele werkwijze aan te passen en moet de gemeente de juridische condities creëren om deze plannen mogelijk te maken.