Nieuws

Archiprix 2013: Towards an Open Delta

Nathan den Besten onderzocht de potentie van een Open Delta in het Krammer-Volkerrak in Zuid-Holland. Een ontwerpend onderzoek naar de kansen die herstel van de natuurlijke dynamiek biedt voor de achterliggende delta.

De Nederlandse Zuidwestelijke Delta is gevormd door menselijk ingrijpen op de natuurlijke dynamiek. Het inpolderen van zandplaten en het stichten van steden aan de ringdijken kenmerkten de verstedelijking van de delta. Rijke visgronden en vruchtbare zeeklei voor landbouw waren de dragers van dit proces. De aanwas van sediment tegen de ringdijken zorgde voor nieuwe zandplaten, gevolgd door landwinning en het oprichten van nieuwe havensteden. De dynamiek van de delta betekende ook de aanwezigheid van de kracht van water. Het besluit na de Watersnoodramp in 1953 om de kwetsbare Zeeuwse en Hollandse samenleving te beschermen leidde tot de constructie van de Delta Werken. De garantie van veiligheid door dammen en dijken beperken sindsdien de natuurlijke dynamiek in de delta, met grote gevolgen voor de natuur en de waterhuishouding.

Het slinken van zandplaten, blauwalg, laag zuurstofgehalte en het verdwijnen van vismigratie routes hebben sinds kort, in het kader van het Deltaprogramma, doen terugdenken aan de vroegere natuurlijke dynamiek en de gedachte doen opwekken aan een toekomst waarin deze is hersteld. Meyer schrijft in het boek Delta Urbanism – The Netherlands [2010]: "The Dutch have a long tradition in the struggle against water. But there is a paradigm shift from struggling against water to working with nature. Many theories and philosophies that are within this new scope of working with nature, but there are no general methods or ideas on the implementation in urban or economic development". In deze veranderende zienswijze en de noodzaak van een in beeld gebrachte visie op een open delta richt het ontwerpend onderzoek Towards an open delta zich op het herstel van de natuurlijke dynamiek en heeft als doel een transformerend stedelijk landschap in een open Nederlandse Zuidwestelijke Delta te schetsen.

Het herstel van de natuurlijke dynamiek biedt ook kansen. Kansen om de historische identiteit van de stad in het dynamische landschap te herstellen, potenties in recreatie en landelijk wonen aan te grijpen en het watermanagement in het polderlandschap te versterken. Het ontwerpend onderzoek zoekt hierin naar een verbeelding van een proces naar een duurzame combinatie van stedelijke, culturele en natuurlijke lagen die waarde toevoegt in de delta door de socio-economische situatie van het “achterland van de delta” te verbeteren en ruimte te creëren voor zeldzame brakke flora en fauna. Het Krammer-Volkerak, Zuid-Holland, is hierin de ideale onderzoekslocatie, omdat de impact van een open delta in dit gebied het grootst is en het gebied als een case study kan dienen voor de gehele delta.

naam
Nathan den Besten

opleiding / studierichting
TU Delft | Stedenbouw

mentor
Han Meyer, Inge Bobbink

wanneer begonnen met afstuderen
1 september 2011

wanneer klaar
5 juli 2012

favoriete ontwerper
West 8

favoriete project
Markeroog, EO Wijers Competition 2006, door West 8

wat doe je nu
Trainee Vergunningverlener bij Gemeente Schouwen-Duiveland