Nieuws

Mededeling van huishoudelijke aard: een kritische en onafhankelijke toekomst voor ArchiNed

Op 27 november j.l. ArchiNed is omgevormd van een besloten vennootschap naar een stichting.

In de jaren dat internet snel veranderde, is ArchiNed, mede dankzij de inzet van haar leden en correspondenten een constante factor gebleven als onafhankelijke en kritische nieuwsbron voor iedereen die werkzaam is in de wereld van architectuur, ruimtelijke ordening en planologie. Duizenden mensen bezoeken dagelijks de website.

Achter de schermen is het een en ander veranderd. Op 27 november j.l. ArchiNed is omgevormd van een besloten vennootschap naar een stichting. Wij denken met een stichting zonder winstoogmerk een geschiktere bedrijfsvorm te hebben voor de toekomst. Het gedachtegoed van ArchiNed is met de stichting gewaarborgd en tegelijk biedt dit de mogelijkheid om de producten en diensten te vernieuwen.
De aandeelhouders hebben van harte meegewerkt aan de omvorming van ArchiNed, waar voor we hen veel dank verschuldigd zijn. Gelijktijdig is Piet Vollaard formeel gestopt als directeur van ArchiNed. Na een lange staat van dienst, was het voor hem het moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook voor hetgeen Piet Vollaard al die jaren voor ArchiNed heeft gedaan, geldt grote erkentelijkheid.

Door deze omzetting kan ArchiNed zich in de toekomst verder ontwikkelen als dé onafhankelijke nieuwsbron voor ontwerpers, maar ook andere nevenactiviteiten opzetten. ArchiNed streeft ernaar om meer te functioneren als platform voor ontwerp, onderzoek en onderwijs en gaat in 2014 de mogelijkheden hiervoor verkennen. De naam en de website ArchiNed.nl blijft ongewijzigd kritische artikelen publiceren over architectuur en stedenbouw, de plek om interessante vacatures te vinden en informatie over ontwerpers. Samen met onze correspondenten en leden zullen we er voor zorgen dat deze gratis en onafhankelijke nieuwsbron een stabiele factor blijft waarin kwaliteit voorop staat.

We zijn inmiddels op zoek naar een goede opvolger voor Piet Vollaard; gegeven de moeilijke tijden ook voor ArchiNed zoeken wij iemand met een iets ander profiel; meer georiënteerd op het verstevigen van de zakelijke basis van ArchiNed. ArchiNed, nu gevormd door hoofdredacteur Marina van den Bergen, webredacteur Myrta Otten en het voorlopige stichtingsbestuur bestaande uit Piet Barendse, Theo Hauben en Rita Brons, begint hiermee aan een nieuwe toekomst.