Nieuws

Archiprix 2013: Acoustics by Additive Manufacturing

Foteini Setaki ontwierp een geluidsabsorberende element gebaseerd op het principe van passieve destructieve interferentie. Haar ontwerpvoorstel is een geluidsabsorberende constructie, uitgevoerd als een organisch gevormde structuur die in de ruimte zweeft en ‘groeit’ waar geluidsabsorptie gewenst is.

Geluid speelt een belangrijke rol bij de ervaring van een ruimte. Architecten houden er echter weinig rekening mee tijdens het ontwerpproces. De ambitie van dit onderzoeksproject is om een nieuwe manier van denken te ontwikkelen met betrekking tot akoestiek. Daarnaast wordt een element ontworpen dat geluid absorbeert en dat aanpasbaar is aan de gewenste geluidsprestatie.

Kantoren, auditoria, woningen, openbare ruimte, alle mogelijke ruimtelijke omstandigheden hebben hun eigen, unieke akoestische parameters. Het is daarom essentieel om specifieke, aan de omstandigheden aangepaste akoestische oplossingen toe te kunnen passen. Voor een succesvol akoestisch ontwerp is kennis over het te gebruiken materiaal en de vorm waarin het toegepast wordt essentieel. Ondanks het feit dat er veel bekend is over alle aspecten van de akoestiek en er sprake is van een gevestigde discipline, zijn er slechts enkele voorbeelden aan te wijzen waar geluid de aanjager van het ontwerpproces is. Daarin wil dit project verandering brengen. Dat kan ook omdat er nieuwe digitale technieken beschikbaar zijn gekomen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het ontwerpproces en die nieuwe typen bouwcomponenten mogelijk maken. Nieuwe software maakt een hoge mate van aanpasbaarheid van het ontwerp aan de specifieke omstandigheden en een interdisciplinaire ontwerpbenadering mogelijk. Digitale productietechnieken faciliteren de industriële vervaardiging van unieke exemplaren van complexe geometrieën.
Het vertrekpunt van het project bestaat uit het onderzoeken van de overlapping van additive manufacturing en akoestiek. Het ultieme doel is om een nieuw akoestisch product te ontwikkelen waarvan de akoestische prestatie gebaseerd is op passieve destructieve interferentie die gereguleerd wordt door de geometrische karakteristieken van het product. De geometrie van het product, de productie techniek en de akoestische prestatie zijn daarbij inherent aan elkaar gerelateerd. Door gebruik te maken van recent ontwikkelde digitale technologie kan het akoestische effect precies afgestemd worden op de context om het gewenste soundscape te realiseren. Dit project presenteert een digitaal ontwerp- en productieproces voor een niet gestandaardiseerde geluiddemper in combinatie met een case study waarbij dit proces wordt toegepast voor de akoestische verbetering van een specifieke ruimte.
Het onderzoek begint met een reeks testen die de akoestische consequenties van verschillende geometrische configuraties en materiaalkarakteristieken in kaart brengen. De analyse van de testresultaten vormt de basis van ontwerpregels voor geluidsabsorberende maatregelen. De regels worden door middel van parametrische modelering geïmplementeerd. De zoektocht naar mogelijke ontwerpoplossingen wordt vervolgd in de case study in samenwerking met de afdeling bouwtechniek van de faculteit architectuur van de TU Delft.
Het ontwerpvoorstel richt zich op de verbetering van de akoestiek van een specifieke ruimte door middel van een speciaal voor die plek ontwikkeld plan. De geluidsabsorberende constructie is uitgevoerd als een organisch gevormde structuur die in de ruimte zweeft en 'groeit' waar geluidsabsorptie gewenst is. De op deze wijze gevormde geometrie regelt de akoestiek conform de gestelde criteria en de eisen die de onderzochte ruimte stelt.

naam
Foteini Setaki

opleiding / studierichting
TU Delft |  architectuur

mentor
Turrin, Arjan van Timmeren, Martin Tenpierik

wanneer begonnen met afstuderen
september 2011

wanneer klaar
juli 2012

favoriete ontwerper
Francois Roche

favoriete project
Hybrid Muscle

wat doe je nu
ik werk bij DUS architects (KAMERMAKER) en aan eigen projecten (Studio Phi)