Nieuws

Karres en Brands ontwerpt Havenplan Harlingen

De gemeenteraad van Harlingen heeft unaniem het plan aangenomen van Karres en Brands landschapsarchitecten om de Nieuwe Willemshaven in Harlingen uit te laten groeien tot een toeristische en nautische trekpleister.

Afbeelding: Karres en Brands landschapsarchitecten

Het Havenplan van Karres en Brands landschapsarchitecten geeft een integrale visie op de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven tot een omgeving met internationale allure, waarbij het eigene ‘Harlingse’ wordt bewaard en versterkt.Om de potentie van het 8 hectare tellende gebied als nieuw knooppunt voor de watersport uit te buiten en de energie van de verschillende Harlingse initiatieven een plek te geven, moeten de condities van de huidige situatie stevig worden verbeterd. Het plan wordt in stappen ontwikkeld door op specifieke plekken te investeren in betekenisvolle openbare ruimte, verbindingen met de stad, nieuw programma op de kade, aanlegvoorzieningen in het water en in de transformatie van de oude havenloodsen. De bestaande karakteristieken van de openbare ruimte en gebouwen vormen het uitgangspunt en worden voorzien van een nieuwe en eigentijdse laag. Op deze manier wordt de Nieuwe Willemshaven aan de stad gehecht en worden investeringen van private en publieke partijen gebundeld.
 
Het streven is om de eerste ontwikkelingen te voltooien voordat de Tall Ships Races in juli 2014 plaatsvinden. Op korte termijn wordt daarom ingezet op de aanpak van twee plekken: een nieuw Entrepotplein met daaromheen het entrepotgebouw, cruiseterminal en veel historische schepen en de Blauwe Kop Zuid, waar het hart van een nieuw te ontwikkelen jachthaven zich bevindt.
 
Karres en Brands heeft dit plan gemaakt in samenwerking met Stadkwadraat, Boiten en Noordtij, in opdracht van de gemeente Harlingen en de provincie Friesland. Het Havenplan is onderdeel van het Friese Merenproject. Het plan is samen met ondernemers en inwoners opgesteld met de watersporter, de toerist, de ondernemer en de Harlinger als uitgangspunt.