Feature

Keramiek Museum en Mozaïek Park

In de serie leuke kleine projecten uit de ArchiNed Inbox dit keer het Keramiek Museum en het Mozaïek Park in Jinzhou, ontworpen door casanova+hernandez.

Wat?
Het Keramiek Museum en het Mozaïek Park, ontworpen door casanova+hernandez in het kader van de 2013 Jinzhou World Landscape Art Exposition. Een veelkleurig mozaïek van planten en keramiek, waarin de gebruikelijke scheiding tussen hardscape en softscape is voorkomen en landschap en architectuur tot een eenheid worden.

Waarom?
Het project vertegenwoordigt de paradigma van het hedendaagse stedelijke park, dat noch een fragment van het natuurlijke landschap, noch een landschappelijk onderdeel van de stad is, maar een mix van beide. Mozaïek Park toont een hybride karakter dat architectuur met landschap en natuur met cultuur combineert.

Het project experimenteert met het concept van culturele hybridisatie, een fenomeen dat tijdens de vele eeuwen van commerciële en culturele uitwisselingen tussen Oost en West is ontwikkeld. Aan de ene kant refereert het gebruik van gebroken keramiek aan de mozaïek traditie van de Romeinse Tijd. Aan de andere kant is de geometrie van het park geïnspireerd op het craquelé glazuur van het Chinese porselein van de Song Dynastie.

Waar?
Het Keramiek Museum en het Mozaïek Park zijn gerealiseerd in Jinzhou, een stad in China met ruim 3 miljoen inwoners. Na de 2013 Jinzhou World Landscape Art Exposition zal het gebied van 176Ha als centraal park dienen voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling in Jinzhou.

Wanneer?
In oktober 2011 zijn als uitkomst van een prijsvraag, 20 internationale ontwerpers geselecteerd om 20 projecten te ontwerpen in vergelijkbare cirkelvormige perimeters op verschillende plekken in het park. Het project is in 2013 opgeleverd.

Bijzonderheden
Casanova+hernandez kozen voor hun ontwerp voor een park en een museum, die beiden op twee manieren werken als aanjagers van het publieke leven. Aan de ene kant tracht het Mozaïek Park het gebruik van de openbare ruimte te activeren. De iconische aard van het project heeft een aantrekkingskracht dat bezoekers uitnodigt tot een multi-zintuiglijke ervaring. De verschillende elementen van het park zijn gedimensioneerd met de menselijke maat om comfortabele ruimtes te bieden voor wandelen, zitten of spelen en informele plekken te creëren voor spontane ontmoetingen tussen inwoners. Aan de andere kant functioneert het Keramiek Museum als een aanjager van het culturele en sociale leven van Jinzhou. Het museum probeert de nieuwsgierigheid van de bewoners voor het verleden van de plek op te wekken, waarbij het een vergeten traditie overbrengt en uiteindelijk met een programma van tentoonstellingen en publieke evenementen een nieuwe ontmoetingsplek wordt voor de bewoners.