Nieuws

Team vantspijker en Felixx wint prijsvraag herontwikkeling havengebied Reykjavik

De Rotterdamse bureaus jvantspijker en Felixx mogen het plan voor de herontwikkeling van een industrieel havengebied in Reykjavik. De firma’s hebben de eerste prijs in de bijbehorende prijsvraag gewonnen. In het 110.000 vierkante meter omvattend gebied komen diverse voorzieningen, waaronder vierhonderd woningen.

Afbeelding centrale plein: jvantspijker

Het plangebied Vogabyggd ligt ingeklemd tussen een haven- en overslag gebied, een woonwijk en een grootschalig natuurgebied. De prijsvraag is uitgeschreven als onderdeel van een nieuwe toekomstvisie door de gemeente Reykjavik, waarin sterk op herontwikkeling, verdichting en duurzaamheid wordt ingezet.

De bureaus jvantspijker (stedenbouw en architectuur) Felixx (landschap) willen de ambitie voor verdichting inzetten om het stedelijke gebied van Reykjavik te verbinden met het omliggende IJslandse landschap. Het juryrapport roemde de 'ambitie en hoge kwaliteit' van het voorstel en de voor Reykjavik vernieuwende compacte en integrale benadering van stedenbouw en landschap. Het ontwerp profileert zich als community aan zee, waarbij het maken van lokale identiteit centraal staat. Bestaande bebouwing wordt zorgvuldig ingezet als identiteitsdrager, het bestaande stratenpatroon wordt omgevormd tot een stedelijk weefsel dat ruimte maakt voor het centrale plein aan het water als nieuwe 'place to be'.

De gemeente Reykjavik en ontwikkelaar Hömlur, de opdrachtgevers voor het plan, willen de plannen zo snel mogelijk verder uit werken, met als inzet om begin 2015 met de uitvoering te starten. De komende periode zullen de ontwerpers en opdrachtgevers samen de vervolgstappen in het ontwikkelingstraject bespreken. Het winnend ontwerpteam wordt aangevoerd door de van oorsprong IJslandse stedenbouwkundige Orri Steinarsson.