Nieuws

College van Rijksadviseurs start Young Innovators-project

Het College van Rijksadviseurs (CRA) selecteerde uit de een rijke verzameling Archiprix-inzendingen van de afgelopen jaren zes projecten die gerelateerd zijn aan een van de thema’s uit zijn eigen Werkprogramma 2012-2016. De ontwerpers – Dik Houben, Jeroen Atteveld, Claire Oude Aarninkhof en Minke Mulder, Peter Leeuw, Joppe Veul en Wolbert van Dijk – krijgen van het CRA een opdracht om hun afstudeerproject te verdiepen en verder uit te werken.

Het College van Rijksadviseurs (Frits van Dongen, Rients Dijkstra en Eric Luiten) heeft in het Werkprogramma 2012-2016 maar liefst tien urgente thema's benoemd waar het aandacht aan wil besteden. Opgaven verpakt in titels als: ‘Concentratie, Stabilisatie en Krimp’, ‘Her-pakken’, ‘Energietransitie en Ruimte’, 'Nieuwe Bouwcultuur' en 'Main, Brain & Green'. Het Young Innovators project heeft tot doel jonge, talentvolle ontwerpers te betrekken bij deze ruimtelijke opgaven.De ambities zijn hoog: enerzijds wil het CRA op deze wijze de thema's concretiseren én vorm geven aan het thema Nieuwe Bouwcultuur. Nieuwe Bouwcultuur staat voor nieuwe integrale opgaven (niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal en economisch) en een nieuwe aanpak van de opgaven. Anderzijds wil het CRA de ontwerpers helpen 'een realiteitsslag' te maken in het ontwerp.

De zes geselecteerde projecten zijn: Living Shell van Dik Houben over transformatie van een kantoorgebouw in een woongebouw; Thermen Westpoort van Jeroen Atteveld een project over het koppelen van energiestromen; Claire Oude Aarninkhof en Minke Mulder onderzochten met hun afstudeerproject Croproad Park stadslandbouw in de post-industriële stad; het afstudeerproject van Peter Leeuw Nieuwe Eetlust heeft ook stadslandbouw als onderwerp maar dan op gebouwniveau; Joppe Veul en Paul van Dijk ontwierpen watersystemen die op lokale landschapssystemen zijn gebaseerd (Water-ways to climate adaptation); en Wolbert van Dijk ontwierp met Het Dijkplateau een deltalandschap als primaire waterkering die tevens schakel is tussen stad en rivier.

Voor ieder van de projecten formuleert het CRA een opdracht waaraan de ontwerpers tot aan de zomer werken. Daarbij worden ze begeleid door een van de Rijksadviseurs. Tevens kunnen zij gebruik maken van de expertise van externe deskundigen en ontvangen € 5.000,- vergoeding. In de zomer worden de resultaten gepubliceerd en aan potentiële opdrachtgevers gepresenteerd.