Feature

Geert Bekaert-prijs en Simon Mari Pruys-prijs uitgereikt

Gb

Geert Bekaert-prijs

Ter stimulering van de architectuurkritiek en bevordering van de dialoog.

Terwijl op televisie de ontknoping van het populaire tv-programma Wie is de Mol? te zien was, vond donderdagavond 20 maart in Amsterdam de uitreiking plaats van de eerste editie van de Pruys-Bekaert-prijzen. In een overvolle Salon in de Balie ontving Aaron Betsky – virtueel – de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek voor zijn essay Plain Weirdness: the architecture of Neutelings Riedijk. Sander Manse ontving de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek voor zijn essay Wat doet het model? Een onderzoek naar het gebruik en mogelijke gebruiken van modellen binnen design en architectuur.

De Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek is een initiatief van ArchiNed en Designplatform Rotterdam. Het doel van is het stimuleren van ontwerpschrijfkunst én design- en architectuurkritiek in de Lage Landen om de (geschreven) dialoog tussen ontwerper, criticus en ‘het grote publiek’ te entameren. De prijzen zijn er voor de auteurs van de meest voorbeeldige kritieken die tussen 1 oktober 2011 en 6 december 2013 zijn gepubliceerd. Maar liefst 61 artikelen werden ingezonden voor de Simon Mari Pruys-prijs en 97 artikelen voor de Geert Bekaert-prijs.

Voor de Geert Bekaert-prijs selecteerde de jury elf artikelen voor de long-short-lijst. Deze artikelen werden uitgebreid besproken tijdens de jurybijeenkomst op 23 januari. Uiteindelijk nomineerde de jury drie artikelen: Plain Weirdness. The architecture of Neutelings Riedijk van Aaron Betsky, Thinking inside the Box van Thomas Daniell, en Blinde Ramen van Bart Verschaffel. Architectuurspelen van Martin van Schaik kreeg een eervolle vermelding.
De jury van de Geert Bekaert-prijs over het winnende essay Plain Weirdness: “De tekst getuigt van de grote reikwijdte en kennis van de auteur over zijn onderwerp zonder dat dit tentoon wordt gespreid. Het artikel is rijk, beeldend en met veel liefde geschreven. Er spreekt passie en oorspronkelijkheid uit. Het stimuleert tot schrijven van een goede kritiek; de auteur kijkt aandachtig en neemt de tijd waardoor de lezer zich een goed beeld kan vormen van de eigenzinnigheid van de beschreven architectuur”.

De elf artikelen op de Bekaert long-short-lijst waren:
Aaron Betsky, Plain Weirdness. The architecture of Neutelings Riedijk (El Croquis #159, 2012)
Thomas Daniell, Thinking Inside the Box, (MARK 44 juni/juli 2013)
Hans van der Heijden, The heroism of rationalism? (in: The Rationalist Reader, red. Andrew Peckham en Torsten Schmiedeknecht)
Pieter Hoexum, Voor de dolende mens (De Groene Amsterdammer, 6 maart 2013)
Elsbeth Ronner, Ronddwalen (Oase 90, Wat is goede architectuur)
Martin van Schaik, Architectuurspelen (ArchiNed, 19 september 2013)
Matthew Stadler, Deventer – hoofdstuk 16 (NAi/010, 2013)
Thomas Wensing, Hoe sociaal is de Nederlandse architectuur? (ArchiNed, 6 december 2013)
Wouter Vanstiphout, Hurkende reus aan de Maas (Vers Beton, 15 novembr 2013)
Bart Verschaffel, Blinde ramen (A+ 239 decembre 2012)
Bart Verschaffel, Gewoon goed (Oase 90, Wat is goede architectuur)

Voor de Simon Mari Pruys-prijs plaatste de jury acht artikelen op de long-short-lijst en nomineerde uiteindelijk drie artikelen: Wat doet het model? van Sander Manse, Open Design van Joana Ozorio de Almeida Meroz en Rachel Griffin en Dirty Design van Marjanne van Helvert.
De jury van de Simon Mari Pruys-prijs over het winnende essay Wat doet het model?: “Manse’s verhaal getuigt van visie, oorspronkelijkheid, schrijftalent en van onderzoekend vermogen. De tekst is naar de mening van de jury interessant voor de hele ontwerpgemeenschap. Het onderscheid tussen prototype en model kan een bijdrage leveren aan het verhelderen van de discussie over het begrip ‘conceptuele vormgeving’, en daarmee van de verschillende posities die ontwerpers kunnen innemen”.

De acht artikelen op de Pruys long-short-lijst zijn:
Max Bruinsma: Nostalgie naar de voorbije toekomst (De Gids, jrg 175, nr. 3 / 2012)
Marjanne van Helvert, Why Dirty? (Dirty Design.net)
Ewan Lentjes, Leo de Bruin, typograaf (Designgeschiedenis Nederland, 16 januari 2012)
Jasper van Kuijk, Innovatie is een modewoord voor iets dat vaak mislukt (NRC Handelsblad, 29 juni 2013)
Wat doet het model?, Sander Manse (gepubliceerd op eigen website)
Joana Ozorio de Almeida Meroz en Rachel Griffin, Open Design: A History of the Construction of a Dutch Idea (The Design Journal vol.15 no.4)
Timo de Rijk, Moet dat wel, design in het museum (Dutch Design Yearbook 2013)
Renske Schriemer, studio Job (GPD kranten, november 2011)

De jury van de Simon Mari Pruys prijs werd gevormd door Frederike Huygen, Dingeman Kuilman  en Louise Schouwenburg. De jury van de Geert Bekaert-prijs werd gevormd door Marieke Berkers, Christophe Van Gerrewey, Arjen Oosterman, Eireen Scheurs en Ed Taverne. De winnaars kregen de prijzen uitgereikt door de sponsors Jongerius Lab en Nanne de Ru – Powerhouse.