Nieuws

KAAN Architecten wint PPS Bezuidenhoutsweg 30

De Rijksgebouwendienst heeft het ontwerp van KAAN Architecten voor het consortium Facilicom PPS B30 aangewezen als winnaar van het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

Beeld: KAAN architecten

Het Rijksmonument uit 1917 dat gebouwd is voor het Departement van Landbouw, Natuur en Visserij en tot 2013 in gebruik was door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt omgebouwd tot hét nieuwe kenniscentrum van de Rijksoverheid. Vanaf 2016 zal het vernieuwde B30 het gezamenlijk onderkomen worden van het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Het winnende ontwerp wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijke begane grond als 'openbare ruimte' tussen stad, bos en tuinen waarbij het ongenaakbare gebouw wordt getransformeerd tot een aaneenschakeling van aantrekkelijke transparante ruimten. De nieuwe, lichte uitbreidingen worden op zorgvuldige wijze verweven met de zware architectuur van het monument waardoor een heldere nieuwe eenheid ontstaat.

Het ontwerp beoogt hiermee het gesloten, hiërarchische gebouw dat in het begin van de vorige eeuw de Rijksoverheid representeerde te transformeren naar het open, transparante en uitnodigende karakter dat past bij de denktank van de Rijksoverheid anno nu.

De oplevering staat gepland voor 2016.