Nieuws

Karres en Brands ontwerpt Waterfront Leeuwarden

Karres en Brands landschapsarchitecten is door de gemeente Leeuwarden en de Provincie Friesland uit drie bureaus geselecteerd om in korte tijd een masterplan te ontwikkelen voor het verbeteren van het Leeuwarder waterfront

Het hoofddoel van het op te stellen Masterplan is het stimuleren en verhogen van de bestedingen aan wal door water(sport)toeristen in Leeuwarden. Het uitgangspunt is het slim benutten van het bestaand vastgoed, het combineren en verbinden van initiatieven, evenementen en structuren en het aanpakken van ontbrekende schakels. Het Leeuwarder waterfront moet een aangename verblijfsplek zijn voor zowel toeristen en watersporters als voor bewoners en ondernemers. Daarnaast wordt er verbinding gelegd met de visie en projecten in de lijn naar Culturele Hoofdstad 2018 (Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa).
 
Karres en Brands ziet het ontwikkelen van het Leeuwarder waterfront als een integrale landschappelijke en stedenbouwkundige opgave, waarbij de hechting met de stad en het ommeland, de kwaliteit van de landzijde en de toegankelijkheid op en naar het water cruciaal zijn. Hierbij wordt  gedacht aan niet-fysieke en tijdelijke ingrepen zoals verbetering van informatievoorziening, marketing, fietsverhuur naar de boten, oplaadpunten voor elektrische boten, ingrepen in openbare ruimte of zelfs tijdelijke gebouwen tijdens evenementen.
 
Karres en Brands ontwikkelt het plan in samenwerking met Martin Boisen (City marketing en branding) en Stadkwadraat (planeconomen). Het masterplan waterfront Leeuwarden is onderdeel van Het Friese Meren project en zal naar verwachting in juni 2014 worden opgeleverd.