Nieuws

Archiprix 2014: Responsive Suburbia

Responsive Suburbia, het afstudeerproject van Dominika Linowska, is ontworpen als antwoord op de onderzoeksvraag hoe een woningtypologie waarin ook plaats is om te werken eruit moet zien om IJburg (Amsterdam) nieuw leven in te blazen en zo te veranderen in een goed functionerende, duurzame gemeenschap.

Het woningbouwplan omvat 72 eenheden en is gesitueerd in IJburg, een nieuwe monofunctionele woonwijk ten oosten van het centrum van Amsterdam. Op Steigereiland Noord op een braakliggende strip worden twee woningtypen verspreid over het terrein. Ze vormen verschillende permeabele bouwblokken met woon- en werkeenheden. Deze appartementen bestaan afhankelijk van hun situering en oriëntatie uit vrijstaande, rij, en half vrijstaande typologieën. Kenmerkend voor het project is dat de eenheden in de loop van de tijd kunnen veranderen en meegroeien met de behoefte van de gebruikers. Een activiteitenstrip, bedoeld als een levendige katalysator voor de buurt, is toegevoegd tussen de bouwblokken en de waterkant. Dit 'tapijt' bestaat uit groenvoorzieningen en extra functies zoals tennisbanen, een voetbalveld, speeltuinen, picknick-zones, pergola's, een klimwand, een dansstudio, en opslagfaciliteiten. De nieuwe laag van economische en buurtgebonden activiteiten blaast IJburg nieuw leven in. De introductie van kleinschalige productie en de creatieve en werkende klasse zal bijdragen aan een goed functionerende en meer extraverte gemeenschap.

Het ontwerpproces kent drie samenhangende basiscomponenten: de locatie, het thema en het ontwerp. De locatie werd uitvoerig gedocumenteerd en bestudeerd door middel van schetsen, foto's en experimentele observaties. De onderzoeksgegevens werden vervolgens geanalyseerd, waarbij ook de vigerende regelgeving en kaartmateriaal werd betrokken. Verder was er veel aandacht voor de bestaande typologieën in het plangebied. De bouwvorm en de aantallen woningen werden in de analyse betrokken, evenals de hoogte, de materialisatie en het gehuisveste programma. Dat was belangrijk om te kunnen bepalen welke functies in het gebied ontbreken en wat er nodig is om de wijk te verbeteren.

In het ontwerpproces speelde een door een groep uitgevoerd thematisch onderzoek een belangrijke rol. Het thema zelf heeft betrekking op de responsieve woning en de drager en inbouw methodiek. Ik concentreerde me daarbij op literatuur die betrekking heeft op onderwerpen variërend van responsiviteit, flexibiliteit, wonen en werken, gemeenschap en collectiviteit. Binnen de onderzoeksgroep werden de verschillende casestudies ondergebracht in diagrammen en geherinterpreteerd in aansluiting op het thema van de responsieve woning.

Het ontwerp zelf kwam tot stand op basis van talloze schetsen van plattegronden, doorsneden, perspectieven et cetera. Met behulp van Photoshop werden schetsmatige collages gemaakt die snel inzicht geven in het gevoel en/of het concept van het ontwerp. Veel online bronnen, literatuur en kranten met betrekking tot relevante onderwerpen werden gebruikt als inspiratiebron voor het ontwerp. Maquettes en volume modellen vormden belangrijke hulpmiddelen om het ontwerp in te passen in de omgeving en voor het definitieve ontwerp.

naam
Dominika Linowska
email
website

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Delft |  architectuur

mentor
Nelson Mota, Ype Cuperus

wanneer begonnen met afstuderen
september 2012

wanneer klaar
juni 2013

favoriete ontwerper
Architecten de vylder vinck taillieu

favoriete project
Woning van Elding Oscarson in Zweden

wat doe je nu
Ik werk als architect in Toronto bij een architectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van woningen voor particulieren.