Nieuws

Archiprix 2014: Samen Spel

Sjoerd Raaijmakers zoekt met Samen Spel een duurzame, bottom-up oplossing voor leegstaande kantoren. Het is een systeem voor het gemeenschappelijk transformeren van leegstaande kantoren dat voortkomt uit een diepgaand onderzoek naar de rol die de architect zou moeten spelen bij het vinden van een duurzame oplossing voor de kantorenleegstand in Nederland.

Het onderzoek is gestart bij de veranderende aard van het werken en bij duurzame vormen van ondernemerschap in relatie tot gemeenschappelijk wonen en werken. De conclusies zijn vervolgens uitgewerkt in een reflectief ontwerpproces dat het grensvlak verkent tussen de architect en de gemeenschap voor wie hij ontwerpt bij de transformatie van een leegstaand kantoor naar een woonwerkgemeenschap. De sociale eisen stonden centraal bij de totstandkoming van de verschillende ontwerpbeslissingen. Bijzondere aandacht was er voor het spanningsveld tussen het gebruik van hardware en de software van het ontwerp. Respectievelijk bestaande uit de technische en fysieke ingrepen en de noodzaak om dergelijke ontwerpbeslissingen terug te verwijzen naar aanvullende richtlijnen voor gebruik en gedrag.

Dit proces resulteerde in een ontwerpmethode waarbij architect en gemeenschap ieder hun eigen duidelijk gedefinieerde rol spelen. Dit systeem, genaamd Samen Spel, maakt van een leegstaand kantoor met een generieke ruimtelijke configuratie, een levendige plek waar de verdeling in collectieve en privéruimte op een vanzelfsprekende manier inzichtelijk is gemaakt.

Het principe van Samen Spel bestaat uit drie onderdelen. Het ontwerp van de architect is het spelbord dat het mogelijk maakt voor de woonwerkgemeenschap om generieke modules, spelelementen, in elkaar te zetten en te plaatsen. De plek van deze elementen in het gebouw wordt bepaald door spelregels die architect en gemeenschap opstellen. Bij veranderingen in de samenstelling van de gemeenschap zijn de gebruikers zelf in staat om de indeling aan de hand van het spelbord en de spelregels te wijzigen. Op deze wijze wordt de gemeenschap onderdeel van een doorlopend transformatieproces dat de nieuwe gebruikers aan haar leefomgeving bindt.

naam
Sjoerd Raaijmakers

info@sjoerdraaijmakers.nl
www.sjoerdraaijmakers.nl

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde

mentor
Jeanne Dekkers, Maarten Willems, Jacob Voorthuis

wanneer begonnen met afstuderen
januari 2012

wanneer klaar
januari 2013

favoriete ontwerper
Shigeru Ban / Ludwig Mies van der Rohe

favoriete project
Geen specifiek, divers werk van o.a. bovenstaande architecten

wat doe je nu
Eigen bedrijf in architectuur en grafisch design. Ook bezig met het verder uitwerken van mijn afstudeerproject met o.a. producenten om tot een realiseerbaar product te komen.