Nieuws

Subsidie voor heroriëntatie op de toekomst

In oktober kunnen architectenbureaus gebruik maken van een laagdrempelige Europese subsidie, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers.

De subsidie is mede bedoeld voor het ontwikkelen van kwaliteiten voor de toekomst onder de noemer duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het aanpassen van de organisatie van het werk in dialoog met medewerkers valt onder de regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 oktober en 7 november 2014.
In die periode kunnen individuele organisaties en bedrijven of een bundeling daarvan – de regeling is specifiek bedoeld voor kleinschalige projecten op bureauniveau – de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen bij het agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidiekapstok is het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daar valt veel onder.
De regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten.
De subsidie betreft alleen de kosten van een ingehuurde adviseur, die de begeleiding van het project verzorgt. De subsidie bedraagt de helft van deze kosten en is maximaal €10.000, – en bedraagt minimaal € 6.000, –
Actuele informatie over de regeling en de aanvraagprocedure vindt u na publicatie van de regeling op de site van het Agentschap SZW, en ook via SFA.