Nieuws

Archiprix 2014: Integrating informality

Rohan Varma maakte een ontwerp voor een informele nederzetting in Mumbai, India.

De Indiase regering staat voor de taak om de enorme hoeveelheid armen te huisvesten. Het gaat niet alleen om het realiseren van zoveel mogelijk eenheden, de een op de ander. Dit afstudeerproject probeert aan te tonen dat tenminste twee cruciale parameters in ogenschouw moeten worden genomen, namelijk de toegankelijkheid en het voorzieningenniveau. Vanuit deze hypothese wordt een serie ontwerpstrategieën ontwikkeld die stapsgewijs worden geïmplementeerd en die variëren in schaal van infrastructurele verbindingen tot kleinschalige interventies. Bij dit alles wordt de realiteit van de locatie betrokken, evenals de belangen van de betrokken partijen en de behoeften en de ambities van de mensen die de huisvesting moeten bouwen en bewonen.

Het plangebied bestaat uit een uitgestrekte informele wijk, gelegen in het hart van het financiële district van Mumbai tussen het World Trade Centre aan de ene kant en het duurste residentiële vastgoed van Mumbai (en India) aan de andere. Deze situatie is karakteristiek voor de schizofrene verhouding tussen rijk en arm in Mumbai. De sloppenwijken waar meer dan 60% van de Indiase bevolking leeft liggen als geïsoleerde eilanden van armoede in de stad. De overheid probeert het probleem aan te pakken door het verbeteren van de woningen. Daarmee wordt het probleem van het isolement echter niet opgelost.

Dit afstudeerplan mikt op vier niveaus van integratie. In de eerste plaats moeten de informele wijken ruimtelijk geïntegreerd worden in de stad door ze te erkennen als waardevolle stedelijke structuren met dezelfde rechten op sociale en fysieke infrastructurele voorzieningen als de andere delen van de stad. Vervolgens moet er gewerkt worden aan de economische integratie door te erkennen dat de informele wijken barsten van de handel, productie en werkgelegenheid. Verbeterplannen hebben geen kans van slagen zonder maatregelen die de welvaartsgroei faciliteren. Daarnaast is de politieke integratie van belang opdat de bewoners hun democratische rechten als officiële burgers van de stad kunnen genieten inclusief de medezeggenschap in de ontwikkeling van hun eigen wijk. Tenslotte is de sociale integratie van belang, die wordt vooral gezien als het resultaat van de eerste drie processen.

Alvorens een ontwerpstrategie te kiezen begint het project met het in kaart brengen van de groei van de stad en haar informele wijken en het bestuderen van de verschillende krachten die hebben geleid tot de opkomst van informele nederzettingen, zowel in India als daarbuiten. Een cruciaal onderdeel van deze studie bestaat uit het inventariseren en bestuderen van de initiatieven van overheden en betrokken partijen voor de verbetering en de ontwikkeling van krottenwijken in ontwikkelingslanden. In aanvulling hierop heeft intensief lokaal onderzoek, waaronder mapping, fotodocumentatie en interviews geholpen om zowel de problemen als de potenties van het plangebied in kaart te brengen en de ontwerpstrategieën te ontwikkelen.

naam
Rohan Varma
email

opleiding / studierichting
Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde / Architecture and Dwelling

mentoren
Dick van Gameren, Roberto Rocco, Jan van de Voort

wanneer begonnen met afstuderen
September 2012

wanneer klaar
Juni 2013

favoriete ontwerper
If I had to name one it would have to be Charles Correa with whom I have been lucky to work with. But rather than a single architect, I think that I am far more inspired by vernacular architecture that is always
a wonderful and appropriate response to the culture, climate and materials of a specific region.

favoriete project
Kanchanjunga Apartments in Mumbai by Charles Correa which is a 28-storey high-rise building based on the principles of a traditional Indian bungalow

wat doe je nu
Since July 2013, I have been working as an architect at Mecanoo Architecten in Delft.