Nieuws

Archiprix 2014: Moerwijk hofjes

Oriana Kraemer transformeerde een na-oorlogs woningbouwblok met inachtneming van de privacy van de gebruikers in de wijk Moerwijk in het zuidwesten van Den Haag.

Het afstudeerproject is gericht op de verbetering van de vele collectieve en semi-openbare groene buitenruimten en de aanliggende woningen uit de jaren vijftig. De kleine woningen voldoen niet meer aan de onder invloed van de demografische ontwikkelingen veranderende vraag, terwijl de groene ruimte niet aansluit op de huidige behoefte. Er is sprake van onduidelijke eigendomsgrenzen en de ruimten zijn slecht toegankelijk. De plannen moeten verbetering brengen in deze tekortkomingen.

Diepgaand onderzoek op verschillende schaalniveaus naar effectieve ontwerpstrategie├źn leverde vier ontwerpstappen op waarmee de verlaten groene ruimte gerevitaliseerd kan worden en waarmee de leefbaarheid van de aanliggende flatwoningen verbeterd kan worden. Om te beginnen wordt de directe toegang tot de tuinen hersteld. Vervolgens wordt de leefruimte van elke woning vergroot met een leefruimte aan de tuinzijde, waarmee een bufferzone ge├»ntroduceerd wordt tussen de private en semi-private ruimten en waarmee tevens de sociale controle verhoogd wordt. Daarnaast worden de openbouwblokken gesloten door middel van een ruimtelijk element dat zorgt voor voldoende privacy met behoud van doorkijkjes op het binnenterrein. Tenslotte worden de bouwblokken aan weerszijden van de binnentuin gekoppeld door middel van een ruimtelijk element met een gemeenschappelijke ruimte. Hiermee wordt de langgerekte tuin onderverdeeld in intieme ruimten en wordt de architectonische samenhang tussen de blokken hersteld.

Moerwijk Hofjes is een gedegen analytisch ontwerpend onderzoek. Het bestudeert het verleden, heden en de toekomst van een typisch Haags wederopbouw woningbouwblok uit het uitbreidingsplan van Dudok. Het ontwerp suggereert een subtiele maar doeltreffende architectonische transformatie die tegemoetkomt aan de huidige eisen en die de leefbaarheid en de kwaliteit voor de bewoners verhoogt. Met een aantal maatregelen reageert het ontwerp op verschillende relevante parameters als de economische druk, de ecologische eisen en de explosieve sociale mix van bewoners.

Het plan behelst een reeks van voorstellen zoals de zorgvuldige reorganisatie van de plattegronden, het herstel van de toegangen tot de tuinen, het ontwerp van de geprefabriceerde woninguitbreidingen, het verminderen van het energiegebruik, een nieuwe eigendomsstrategie, de herdefinitie van de zones met een verschillende mate van privacy en de integratie van gemeenschappelijke voorzieningen. Het is een ambitieuze en tegelijkertijd realistische visie op de verbetering van het na-oorlogse erfgoed. Daarmee wordt een attractief alternatief voor sloop geboden. Het plan kan dienen als prototype voor woningcorporaties die momenteel meer dan ooit gebrand zijn op het op grote schaal en op economische wijze verbeteren van hun bezit.

naam
Oriana Kraemer
email
website


opleiding / studierichting

Technische Universiteit Delft / Faculteit Bouwkunde


mentoren

Lidwine Spoormans, Wido Quist


wanneer begonnen met afstuderen

Februari 2012


wanneer klaar
Januari 2013


favoriete ontwerper


favoriete project

There are great contextual projects on all scales, from small unobtrusive interventions to big urban gestures. Two of the more known and published architectural projects that impressed me are the Kolumba
Museum by Peter Zumthor, MFO Park in Zurich by Burckhardt + Partner / Raderschall Architekten.


wat doe je nu

I am now working as a project architect with ODOS in Dublin, and as guest editor and author for StadBauwelt magazine.