Nieuws

BNA: Snel duidelijkheid nodig over beroepservaringperiode (BEP)

De BNA roept op om alle zeilen bij te zetten zodat de invoering van de wettelijke beroepservaringperiode voor architecten per 1 januari 2015 mogelijk wordt. De branche-vereniging herkent de problemen van de studieverenigingen (in Delft, Eindhoven en Wageningen), maar is geen voorstander van uitstel. De studenten pleiten voor uitstel omdat er nog onduidelijkheid is over de opzet en kosten. Bij aankomende architecten en de bureaus is er vooral behoefte aan meer communicatie over de voorwaarden en de plekken waar de beroepservaringperiode kan worden doorlopen. ‘De komende tijd vraagt nog veel inzet van de betrokkenen om de issues op orde te krijgen. De BNA levert zijn bijdrage waar mogelijk’, aldus BNA-voorzitter Willem Hein Schenk.

Betere positie Nederlandse architect
De BNA heeft lang gepleit voor de instelling van een verplichte beroepservaringperiode voor architecten. Die versterkt  het niveau van de in Nederland opgeleide architect, maakt een goede entree in de beroepspraktijk mogelijk, slecht drempels voor werken in het buitenland en slaat een brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. In veel landen bestaat zo’n beroepservaringperiode al en in Nederland is een dergelijke regeling voor andere vrije beroepen ook niet ongebruikelijk.  

Inzet BNA: verlagen van drempels en druk op de ketel
Gezien het versterkende effect van de positie van de architectenbranche door een adequate beroepservaringperiode,  levert de BNA  een constructieve bijdrage. Zo werkt de BNA momenteel aan het verlagen van de financiële drempels voor de toegang tot de beroepservaringperiode, aan een aantrekkelijk cursusprogramma dat tegen gereduceerde deelnemerskosten door  de BNA Academie wordt aangeboden, aan het gedeeltelijk vergoeden van de opleidingskosten via het sectorplan en aan het geven van een vervolg in de nieuwe cao  aan de huidige startersregeling.

De BNA is dan ook geen voorstander van het uitstellen van  de introductie van de beroepservaringperiode. Het is goed in de voorbereiding de druk op de ketel te houden, zodat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid ontstaat voor aankomende architecten en bureaus.

Oproep aan architectenbureaus: maak plaats voor beroepservaringplaatsen
De BNA roept bureaus op de aankomende architecten werkzaam op de bureaus te laten deelnemen aan de beroepservaringperiode, om als mentor op te treden en om, waar mogelijk, beroepservaringplaatsen ter beschikking te stellen. De beroepservaringperiode is namelijk niet alleen voor de aankomende architecten van belang, maar ook voor de architectenbranche als geheel en zeker ook voor de bureaus die hierdoor jonge werknemers mee kunnen laten draaien in een solide traineeprogramma.