Nieuws

Academies van Bouwkunst krijgen vrijstelling voor de beroepservaringsperiode

Het was lange tijd onzeker. Moeten de studenten aan de Academies van Bouwkunst nu wel of niet het BEP-traject ingaan? Is wat ze ’s avonds leren op school en overdag tijdens hun werk voldoende om aan de nieuwe eisen van het Bureau Architectenregister te voldoen om zich direct na hun studie als architect (of stedenbouwer of landschapsarchitect) te kunnen inschrijven? De kogel is eindelijk door de kerk.

De Academies van Bouwkunst zijn uitbundig verheugd dat het Bureau Architectenregister (BA) de vrijstelling  van de tweejarige beroepservaringsperiode (BEP) verleent aan afgestudeerden van de /Master Architectuur/ of /Stedenbouw/ of  Landschapsarchitectuur die per september 2014 of daarna aan de Academies van Bouwkunst zijn begonnen. Daarmee erkent het BA dat de eindtermen van het buitenschools curriculum equivalent zijn aan die van de BEP en dat het diploma van de Academies van Bouwkunst direct recht geeft op inschrijving in het Architectenregister.

Afgelopen jaar zijn de Academies van Bouwkunst intensief in overleg geweest met het Bureau Architectenregister om deze vrijstelling, zoals bedoeld in artikel 12^e van de Wet op de Architectentitel, te verkrijgen.

Om deze vrijstelling te krijgen heeft het BA wel eisen gesteld aan de wijze waarop het buitenschools curriculum ingericht is. Dat wil zeggen dat het monitoren van de beroepsontwikkeling van studenten intensiever moet gebeuren, dat de rol van de begeleider (mentor in termen van het BA) nader gespecificeerd moet worden, en dat studenten een gedetailleerd praktijkportfolio moeten aanleggen waarin ‘bewijsmateriaal’ verzameld wordt waarop getoetst wordt.

Voor studenten die na 1 januari 2015 afstuderen, maar met hun opleiding zijn gestart voor 1 september 2014, zal een overgangsregeling gelden. Over deze overgangsregeling zijn de academies nog in overleg met het BA, en is dus nog niet vastgesteld.