Nieuws

Ed van Hinte en Wouter Vanstiphout winnaars Pierre Bayleprijzen 2014

De Pierre Bayleprijzen voor kunstkritiek dit jaar worden toegekend aan designcriticus Ed van Hinte en architectuurcriticus Wouter Vanstiphout.

De Pierre Bayleprijs voor kunstkritiek wordt sinds 1956 ieder twee jaar uitgereikt aan een criticus die, zo schrijft het reglement, ‘stelselmatig en op literair niveau, gedurende verscheidene jaren zijn of haar bemiddelende taak opbouwend en gezagafdwingend heeft verricht’. De Pierre Bayleprijs is een oeuvreprijs en wordt elke twee jaar toegekend aan critici in verschillende kunstdisciplines (beeldende kunst, letterkunde, toneel, dans, muziek, film, architectuur en design). In aanmerking komen kunstcritici die vanuit een onafhankelijk positie, met kennis van zaken en kritische distantie tot het onderwerp opereren, en naast scherpte in het debat ook perspectief bieden. De prijs, waaraan een bedrag van 3000 euro verbonden is, wordt in 2014 toegekend aan twee personen:
 
Designcriticus Ed van Hinte biedt middels boeken en columns een andere blik op actuele designvragen. In 2006 nam hij het initiatief tot de stichting Lightness Studios, waarmee hij onderzoek doet naar lichtheid en design. Uit het juryrapport: ‘In zijn boeken en columns toont Ed van Hinte zich een voorvechter van duurzame toekomststrategieën, een onafhankelijk denker, een bevlogen theoreticus én een scherpe debater en schrijver. Met zijn eigen verbeeldingskracht weet hij ontwerpers, nationaal en internationaal, te inspireren. Hij heeft een positieve opvatting over wat het designvak vermag en is in staat op een betrokken manier zijn standpunten te verdedigen. Dat doet hij vanuit een relativerende blik op wat ‘trending’ is, vanuit een groot historisch besef en kennis van technieken. In het licht van de huidige discussies over de rol van designkritiek kan het werk van Ed van Hinte voorbeeldstellend zijn.’
Lees onder aan dit bericht de columns en recensies die Ed van Hinte voor ArchiNed schreef.

Architectuurcriticus Wouter Vanstiphout richtte in 1994 samen met Michelle Provoost Crimson Architectural Historians op. Sinds 2009 is hij hoogleraar Design as Politics aan de TU Delft. Hij publiceert boeken, artikelen en geeft lezingen. De jury prijst Vanstiphout om zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid, zijn uitgesproken en literaire wijze van argumenteren en de grote politieke urgentie van wat hij adresseert. Uit het juryrapport: ‘Zijn eigenzinnige en onafhankelijke visie wordt bedreven vanuit een voortdurende opbouw van kennis en een diep inzicht in de culturele complexiteit van architectuur en haar totstandkoming. Vanstiphout pakt hierbij niet zelden de handschoen op jegens het establishment dat de architectuurcultuur de laatste jaren bepaald heeft. In zijn provocatie van de gevestigde orde speelt hij soms straatvoetbal, maar legt hij wars van reputaties en instituties juist die processen en machinaties bloot die de hedendaagse architectuurpraktijk mede bepalen. Hiermee legt hij de basis voor een diepgaand en uitdagend oeuvre dat het architectuurdebat openbreekt en aanjaagt, ons oordeel scherpt en de gebouwde omgeving reliëf en betekenis geeft.’
Lees onder aan dit bericht de artikelen die Wouter Vanstiphout voor ArchiNed schreef.