Nieuws

Frits van Dongen treedt terug als Rijksbouwmeester

Deze week heeft Frits van Dongen besloten om na ruim 3,5 jaar terug te treden als Rijksbouwmeester. Hij stopt per 14 november 2014.

Frits van Dongen, op archieffoto

Het persbericht meldt dat Frits van Dongen wil de komende periode meer ruimte hebben voor activiteiten vanuit zijn architectenbureau Van Dongen-Koschuch en daarbij ook vrijelijk samenwerkingsrelaties aangaan met grote bouwpartijen. Het bureau van Dongen-Koschuch heeft een grote portefeuille aan diverse ontwerpopdrachten. Om mogelijke belangenverstrengeling van die opdrachten met zijn rol als Rijksbouwmeester te voorkomen, is na een bijeenkomst afgelopen dinsdag in goed overleg met minister Blok (Wonen en Rijksdienst) besloten dat Frits van Dongen zijn activiteiten als Rijksbouwmeester per 14-11-2014 zal beƫindigen.
In 2012 besloot Van Dongen om uit de Architekten Cie. te treden, na een vruchtbare samenwerking sinds 1988. Zijn beslissing stelt de Architekten Cie. in staat om, zonder enige schijn van belangenverstrengeling, een geloofwaardige concurrent te blijven in de PPS competities. Samen met Patrick Koschuch begon hij Van Dongen-Koschuch Architects.

Van Dongen zal nog enkele maanden aan het Rijksvastgoedbedrijf verbonden blijven om de lopende werkzaamheden over te dragen.
Een belangrijk thema van het Rijksbouwmeesterschap van Frits van Dongen is herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed. Een van zijn initiatieven is de website / het netwerk Nederland wordt anders.

Er is inmiddels een procedure gestart voor de werving van een nieuwe Rijksbouwmeester. Dat er een nieuwe Rijksbouwmeester komt, staat volgens de woordvoeder van het Rijksvastgoedbedrijf vast, maar wat zijn of haar taken en vooral ook bevoegdheden zullen worden, staat nog open voor (interne?) discussie.
In de tussentijd zal worden voorzien in passende vervanging. In maart 2015 zal publiekelijk afscheid worden genomen van Van Dongen.