Feature

Het BEP-debat – live stream

Invoeren per 1 januari 2015 of uitstel? Begin oktober eisten studentenvertegenwoordigers uit Delft, Eindhoven en Wageningen dat de invoering van de BEP, de Beroepservaringperiode, wordt uitgesteld vanwege vele onduidelijkheden over onder meer de organisatie en kosten. Vanavond vindt op de TUD het grote BEP-debat plaats. Voor hen die er niet bij kunnen zijn: er is een live stream.

Vanaf januari 2015 dienen toekomstige architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten na het afronden van hun masteropleiding een beroepservaringperiode doorlopen om zich te kunnen inschrijven in het architectenregister. Pas daarna mag de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect worden gevoerd. Een uitzonderingsregel is er voor de afgestudeerden aan de academies van bouwkunst, zij hoeven niet de BEP te doorlopen en kunnen zich na het behalen van de mastertitel direct inschrijven in het register.

De studentenvertegenwoordigers uit Delft, Eindhoven en Wageningen eisen dat invoering van de BEP wordt uitgesteld omdat, zo schreven zij begin oktober jongstleden, er nog teveel onduidelijk is over de organisatie en de consequenties van het BEP-programma, daarnaast vrezen zij voor de hoge kosten van het programma.
Ruim een maand is inmiddels verstreken. Deze week kwam de BEP-website* online, met daarop een overzicht van het door Bureau Architectenregister goedgekeurde cursusaanbod voor BEP-ers, en op de ArchiNed vacaturebank kunnen BEP-mentoren hun diensten aanbieden en afgestudeerden een oproep voor een BEP-mentor plaatsen.
Maar biedt dit alles voldoende garanties aan afgestudeerden opdat zij straks de felbegeerde titel te kunnen voeren? Is de BEP nog steeds Under Construction, zoals de studenten stellen? Of kunnen studenten die na 31 december 2014 met de verplichte beroepservaringperiode te maken krijgen, de beroepservaringperiode starten, zoals Bureau Architectenregister stelt in de reactie op de oproep van de studenten begin oktober?

Vanavond (21 november) vindt in de Oostserre op de TU Delft, faculteit Bouwkunde het Beroepservaring Under Contruction-debat plaats. Sprekers zijn: Willem Barendregt & Lucienne Bregman (Petitie: Te Koop, Architectentitel), Juliette Bekkering (docent aan de TU Eindhoven), Gerrit Schilder (vertegenwoordiger PEP), Martin Koning (econoom EIB), Henk Döll (Architectenregister), Willem Hein Schenk (BNA), Maartje Lammers (commissie beroepservaring BA), Hans Wamelink (interim decaan Bouwkunde) en David Gloster (RIBA). Het debat staat onder leiding van Harm Tilman (hoofdredacteur ‘de Architect’).
Start van het debat 18.30 uur.